Γενική Οδηγία 111

Ανάμικτο Φορτίο /Άγνωστο Εμπόρευμα

 

 

[ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΑΥΤΟ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ,

ΤΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΑΥΤΗ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ]

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Μπορεί να εκραγούν λόγω θερμότητας, κρούσης, τριβής, ή ρύπανσης-πρόσμειξης με άλλες ουσίες
* Μπορεί να αντιδράσει βίαια ή εκρηκτικά όταν έλθει σε επαφή με αέρα, νερό ή αφρό.
* Μπορεί να αναφλεγεί από θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
* Οι ατμοί μπορεί να κινηθούν προς την πηγή ανάφλεξης και να επιστρέψει η φλόγα (flash back).
* Τα δοχεία συσκευασίας μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν.
* Οι διερρηγμένες φιάλες μπορεί να εκτοξευθούν.
ΥΓΕΙΑ
* Εισπνοή, κατάποση ή επαφή με την ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας, μόλυνση, ασθένεια ή θάνατο.
* Υψηλή συγκέντρωση αερίου μπορεί να προκαλέσει ασφυξία χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα.
* Η επαφή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
* Πυρκαγιά ή επαφή με νερό μπορεί να παράγει ερεθιστικά, τοξικά και/ή διαβρωτικά αέρια.
* Διαρροή του νερού κατάσβεσης μπορεί να προκαλέσει ρύπανση.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής ή της κηλίδας αμέσως σε ακτίνα τουλάχιστον 100  μέτρων.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο  πνέει ο άνεμος.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Η βασική πυροσβεστική στολή προστασίας παρέχει περιορισμένη προστασία σε περιπτώσεις πυρκαγιών ΜΟΝΟ. Μπορεί να μην είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις διαρροών.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Πυρκαγιά σε Δεξαμενές ή Βυτιοφόρα ή Βαγόνια τρένου
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υλικό μπορεί να αντιδράσει με το υλικό κατάσβεσης.
Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, διασκορπισμένη βολή νερού ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Νερό με βολή διασκορπισμένη ή ομίχλη ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στον χειρισμό του προϊόντος πρέπει να είναι γειωμένος.
* Απομακρύνετε τα καύσιμα υλικά (ξύλο, χαρτί, έλαια κλπ.) από την περιοχή που έχει χυθεί το υλικό.
* Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή νερού για να ελαττώσετε τους ατμούς ή να εκτρέψετε την πορεία κίνησης του νέφους. Εμποδίστε το νερό κατάσβεσης να έρθει σε επαφή με το υλικό που διέρρευσε.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
Μικρές Κηλίδες

* Μαζέψτε το με άμμο ή άλλο άκαυστο απορροφητικό υλικό και τοποθετήστε το σε δοχεία για να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.
Μεγάλες Κηλίδες

* Δημιουργήστε ανάχωμα μπροστά από την κηλίδα του υγρού για να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Μην χρησιμοποιήσετε την μέθοδο στόματος με στόμα εάν το θύμα έχει καταπιεί ή εισπνεύσει την ουσία. Εφαρμόστε την τεχνητή αναπνοή με την βοήθεια μιας μάσκας τσέπης που έχει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη ιατρική συσκευή.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Κάνετε ντους και πλυθείτε με νερό και σαπούνι.
* Φροντίστε ώστε να παραμείνει ο πάσχων σε θερμό και ήρεμο περιβάλλον.
* Τα αποτελέσματα της έκθεσης (εισπνοή, κατάποση ή επαφή το δέρμα) στην ουσία μπορεί να εμφανισθούν αργότερα.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.