Οδηγία 113 / Εύφλεκτα Στερεά - Τοξικά

(Διαβρεγμένο/απενεργοποιημένο ο Εκρηκτικό)

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* ΕΥΦΛΕΚΤΟ / καύσιμο υλικό.
* Μπορεί να αναφλεγεί από θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
* Το ΣΤΕΓΝΟ υλικό μπορεί να εκραγεί αν εκτεθεί σε θερμότητα, φλόγα, τριβή ή κρούση.  Διαχειριστείτε το σαν εκρηκτικό(ΟΔΗΓΙΑ 112).
* Διατηρείστε το υλικό διαβρεγμένο με νερό ή διαχειριστείτε το σαν εκρηκτικό ((ΟΔΗΓΙΑ 112).
* Η διαρροή νερού κατάσβεσης στο αποχετευτικό δίκτυο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
ΥΓΕΙΑ
* Ορισμένα είναι τοξικά και μπορεί να είναι θανατηφόρα σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης ή απορρόφησης μέσω του δέρματος.
* Η επαφή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
* Η πυρκαγιά μπορεί να παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Το νερό κατάσβεσης ή αραίωσης που διαρρέει, μπορεί να προκαλέσει ρύπανση. .
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Αποκλείστε την περιοχή της κηλίδας ή διαρροής αμέσως σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο  πνέει ο άνεμος.
Κάνετε εξαερισμό σε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
Η βασική πυροσβεστική προστατευτική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Σκεφθείτε σοβαρά την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 500 μέτρων.
Πυρκαγιά σε Βαγόνια τρένων ή Ρυμουλκούμενα οχήματα
* Εάν εμπλέκονται βαγόνια τρένου ή ρυμουλκούμενα οχήματα σε πυρκαγιά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων. Επίσης εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά


Πυρκαγιές ΦΟΡΤΙΩΝ
* ΜΗ προσπαθήσετε να σβήσετε την πυρκαγιά όταν φθάσει στο φορτίο! Το φορτίο μπορεί να ΕΚΡΑΓΕΙ!
* Διακόψτε την κυκλοφορία και εκκενώστε την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων και αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί.
* Μην μετακινήσετε το φορτίο ή το όχημα εάν το φορτίο έχει εκτεθεί στην θερμότητα.


Πυρκαγιές ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ή ΟΧΗΜΑΤΩΝ
* Χρησιμοποιήστε πολύ νερό - ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΤΕ τα όλα! Εάν δεν έχτε διαθέσιμο νερό, χρησιμοποιήστε CO2 ή ξηρή σκόνη.
* Εάν είναι δυνατό, και ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ, χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους φορητούς  επιδαπέδιους αυλούς ή τηλεκατευθυνόμενους αυλούς από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση  για να εμποδίσετε την πυρκαγιά να φθάσει στο φορτίο.
* Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις πυρκαγιές ελαστικών επειδή μπορεί να σημειωθεί επανάφλεξη. Μείνετε σε κατάσταση ετοιμότητας με πυροσβεστήρες έτοιμους προς χρήση.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στον χειρισμό του προϊόντος πρέπει να είναι γειωμένος.
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
Μικρές Κηλίδες
* Καταβρέξτε την περιοχή με μεγάλες ποσότητες νερού.
Μεγάλες Κηλίδες
* Διαβρέξτε με νερό και δημιουργήστε ανάχωμα μπροστά από τα υλικά για να διατεθούν με ασφάλεια αργότερα.
* ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΩΣΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  "ΔΙΑΒΡΕΓΜΕΝΟ" , ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΔΙΑΒΡΕΓΜΕΝΟ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.