Οδηγία 115 / Αέρια - Εύφλεκτα

(Συμπεριλαμβανομένων των Ψυκτικών Υγρών)

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ.
* Αναφλέγεται εύκολα από θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
* Σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα.
* Οι ατμοί του υγροποιημένου αερίου είναι αρχικά βαρύτεροι από τον αέρα και εξαπλώνονται σε όλη την έκταση του εδάφους. (*)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

* Το Υδρογόνο (UN 1049)  το Δευτέριο (UN 1957) και το Μεθάνιο (UN 1971) είναι ελαφρύτερα από τον αέρα και θα ανέλθουν. (*)

* Οι πυρκαγιές του Υδρογόνου και του Δευτέριου είναι δύσκολο να ανιχνευτούν καθώς καίγονται με μη ορατή φλόγα. Χρησιμοποιείστε εναλλακτική μέθοδο ανίχνευσης  (Θερμική κάμερα), Broomhandle κλπ

 

* Οι ατμοί μπορεί να κινηθούν προς την πηγή ανάφλεξης και να επιστρέψει η φλόγα (flash back).

* Οι φιάλες που έχουν εκτεθεί σε πυρκαγιά μπορεί να εκτονώσουν και να απελευθερώσουν εύφλεκτο αέριο μέσω των ασφαλιστικών πίεσης.
* Τα δοχεία συσκευασίας μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν.
* Οι διερρηγμένες φιάλες μπορεί να εκτοξευθούν.
ΥΓΕΙΑ
* Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν ζάλη ή ασφυξία χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα.
* Ορισμένα μπορεί να είναι ερεθιστικά εάν εισπνευσθούν σε μεγάλες συγκεντρώσεις.
* Η επαφή με το αέριο ή το υγροποιημένο αέριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, σοβαρές βλάβες της υγείας και/ή κρυοπαγήματα.
* Η πυρκαγιά μπορεί να παράγει ερεθιστικά και/ή τοξικά αέρια.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρα.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Αρκετά από τα  αέρια είναι βαρύτερα από τον αέρα, (*)  εξαπλώνονται σε όλη την έκταση του εδάφους και συγκεντρώνονται σε χώρους που βρίσκονται χαμηλά (π.χ. αποχετευτικό δίκτυο, υπόγεια, δεξαμενές).
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
Η βασική πυροσβεστική προστατευτική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.
* Να φοράτε πάντα θερμική προστατευτική στολή όταν χειριζόσαστε ψυκτικά/κρυογενικά υγρά.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 800 μέτρα.
Πυρκαγιά σε Βαγόνια τρένων ή Ρυμουλκούμενα οχήματα
* Εάν εμπλέκονται βαγόνια τρένου ή ρυμουλκούμενα οχήματα σε πυρκαγιά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 1600 μέτρων. Επίσης εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 1600 μέτρων.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά

* ΜΗΝ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Υδρογόνο (UN 1049)  και το Δευτέριο (UN 1957) καίγονται με μη ορατή φλόγα.

Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη ή CO2.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού ή ομίχλη.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές
* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους φορητούς  επιδαπέδιους ή/και τηλεκατευθυνόμενους αυλούς.

* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Μην κατευθύνετε την βολή του νερού στο σημείο διαφυγής ή σε συστήματα ασφαλείας. Μπορεί να παγώσει το νερό.
* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
* Σε μεγάλες πυρκαγιές χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους ή/και τηλεκατευθυνόμενους αυλούς. Αν αυτό είναι αδύνατο απομακρυνθείτε από την περιοχή και αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στον χειρισμό του προϊόντος πρέπει να είναι γειωμένος.
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Εάν είναι δυνατό, στρέψτε τα δοχεία που εμφανίζουν διαρροή έτσι ώστε να διαφεύγει αέριο αντί για υγρό.
* Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή νερού για να ελαττώσετε τους ατμούς ή να εκτρέψετε την πορεία κίνησης του νέφους. Εμποδίστε το νερό κατάσβεσης να έρθει σε επαφή με το υλικό που διέρρευσε.
* Μην κατευθύνετε την βολή του νερού στην κηλίδα ή στο σημείο διαρροής.
* Εμποδίστε την εξάπλωση των ατμών στο αποχετευτικό δίκτυο, σε συστήματα εξαερισμού και σε περίκλειστες περιοχές.
* Αποκλείστε την περιοχή μέχρι να διασκορπιστεί το αέριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν έρθουν σε επαφή με τα κατεψυγμένα/κρυογενικά υγρά, πολλά υλικά γίνονται εύθραυστα και είναι πιθανό να σπάσουν χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Τα ενδύματα που έχουν παγώσει πάνω στο δέρμα πρέπει να ξεπαγώσουν πριν αφαιρεθούν.
* Σε περίπτωση επαφής με υγροποιημένο αέριο, ξεπαγώστε τα παγωμένα σημεία με χλιαρό νερό.

Σε περίπτωση εγκαυμάτων, δροσίστε αμέσως το σημείο του δέρματος που έχει προσβληθεί για όσο διάστημα είναι δυνατόν με κρύο νερό. Μην βγάζετε τα ρούχα εάν έχουν κολλήσει πάνω στο δέρμα.
* Φροντίστε ώστε να παραμείνει ο πάσχων σε θερμό και ήρεμο περιβάλλον.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.