Οδηγία 133 / Εύφλεκτα Στερεά

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* ΕΥΦΛΕΚΤΟ / καύσιμο υλικά.
* Μπορεί να αναφλεγούν από τριβή, θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
* Ορισμένα μπορεί να καούν ταχύτατα με το φαινόμενο της καιόμενης λάμψης (flare burning effect).
* Σκόνες, ξύσματα ή ρινίσματα μπορεί να εκραγούν ή να καούν βίαια
* Η ουσία μπορεί να μεταφέρεται σε μορφή τήγματος σε μια θερμοκρασία η οποία μπορεί να βρίσκεται πάνω από το σημείο αναφλέξεως.
* Μπορεί να έχουμε επανάφλεξη μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
ΥΓΕΙΑ
* Η πυρκαγιά μπορεί να παράγει ερεθιστικά και/ή τοξικά αέρια.
* Η επαφή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
* Επαφή με την λιωμένη ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
* Διαρροή του νερού κατάσβεσης μπορεί να προκαλέσει ρύπανση.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα τουλάχιστον  25 μέτρα.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
*Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.
* Αερίστε τους κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
*Η βασική πυροσβεστική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 100 μέτρα.
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, άμμος, χώμα, νερό με διασκορπισμένη βολή ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
Μεγάλες Πυρκαγιές

* Διασκορπισμένη βολή νερού, ομίχλη ή αφρός χαμηλής διόγκωσης

* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς

* Σε μεγάλες πυρκαγιές χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους ή/και τηλεκατευθυνόμενους αυλούς. Αν αυτό είναι αδύνατο απομακρυνθείτε από την περιοχή και αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί.

* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
Μικρές Ξηρές Κηλίδες
* Χρησιμοποιήστε καθαρά εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες για να περισυλλέξετε το υλικό σε πλαστικά δοχεία, χαλαρά κλεισμένα, ώστε να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα. Απομακρύνετε τα δοχεία από την περιοχή της διαρροής ή κηλίδας.
Μεγάλες Κηλίδες
* Περιορίστε την κηλίδα με βολής νερού ή ανάχωμα  για να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Για την αφαίρεση του στερεοποιημένου τήγματος υλικού από το δέρμα απαιτείται  ιατρική βοήθεια.
* Φροντίστε ώστε να παραμείνει ο πάσχων σε θερμό και ήρεμο περιβάλλον.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.