Οδηγία 134

 Εύφλεκτα Στερεά - Τοξικά και/ή Διαβρωτικά

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* ΕΥΦΛΕΚΤΟ /καύσιμο υλικό.
* Μπορεί να αναφλεγεί από θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
* Όταν θερμανθεί, οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα: κίνδυνος έκρηξης σε κλειστούς, ανοιχτούς χώρους και στο αποχετευτικό δίκτυο.
* Η επαφή του υλικού με μέταλλα μπορεί να παράγει εύφλεκτο υδρογόνο (Εκρήξεις)
* Τα δοχεία συσκευασίας μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν.
ΥΓΕΙΑ
* ΤΟΞΙΚΟ. Η εισπνοή, η κατάποση ή η επαφή με τους ατμούς, την ουσία, ή τα προϊόντα αποσύνθεσης μπορεί να προκαλέσει  σοβαρή βλάβη στην Υγεία ή θάνατο.
* Η πυρκαγιά παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Το νερό κατάσβεσης ή αραίωσης που διαρρέει μπορεί να είναι διαβρωτικό και/ή τοξικό και να προκαλέσει μόλυνση.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα τουλάχιστον  25 μέτρα.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.
* Κάνετε εξαερισμό σε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή! Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
* Η βασική πυροσβεστική στολή προστασίας παρέχει περιορισμένη προστασία ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις πυρκαγιών . Δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις διαρροών όπου είναι πιθανή η άμεση επαφή με την ουσία..
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 100 μέτρα.
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, διασκορπισμένη βολή νερού ή αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού, ομίχλη ή αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή ή βολή ομίχλης. Μην χρησιμοποιήσετε συμπαγή βολή νερού.
* ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΔΥΣΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
* Δημιουργήστε ανάχωμα για να συγκεντρώσετε το νερό κατάσβεσης ώστε να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα. Μη διασκορπίζετε το υλικό.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων
* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους επιδαπέδιους αυλούς ή τηλεκατευθυνόμενους αυλούς από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση .
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Στολή Χημικής Προστασίας, πρέπει να φέρεται σε περιπτώσεις διαρροής χωρίς πυρκαγιά για  προστασία από ατμούς .
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Σταματήστε την διαρροή εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.
* Μην αγγίζετε δοχεία που έχουν υποστεί ζημιά ή χυμένο Υλικό εάν δεν φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
* Με καθαρό φτυάρι τοποθετήστε το υλικό σε καθαρά στεγνά δοχεία και κλείστε με καπάκι χαλαρά. Απομακρύνετε τα δοχεία από την περιοχή της διαρροής/κηλίδας (ρύπανσης).
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Μην χρησιμοποιήσετε την μέθοδο στόματος με στόμα εάν το θύμα έχει καταπιεί ή εισπνεύσει την ουσία. Εφαρμόστε την τεχνητή αναπνοή με την βοήθεια μιας μάσκας τσέπης που έχει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη ιατρική συσκευή.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, προσέξτε ώστε να μην εξαπλωθεί το υλικό στο δέρμα που δεν έχει προσβληθεί.
* Φροντίστε το θύμα να παραμείνει ζεστό και ήσυχο.
* Οι επιπτώσεις της έκθεσης (εισπνοή, κατάποση ή επαφή το δέρμα) στην ουσία μπορεί να εμφανισθούν αργότερα.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.