Οδηγία 135 /Ουσίες - Αυταναφλεγόμενες

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Εύφλεκτο/καύσιμο υλικό.
* Μπορεί να αναφλεγούν όταν έλθουν σε επαφή με υγρό αέρα ή υγρασία.
* Ορισμένα μπορεί να καούν ταχύτατα (flare burning effect)

* Ορισμένα αντιδρούν ζωηρά ή εκρηκτικά όταν έλθουν σε επαφή με το νερό.
* Ορισμένα μπορεί να διασπασθούν εκρηκτικά όταν θερμανθούν ή εμπλακούν σε πυρκαγιά.
* Μπορεί να αναφλεγούν ξανά μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Η διαρροή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης.

* Τα δοχεία όταν θερμανθούν μπορεί να εκραγούν
ΥΓΕΙΑ
* Η πυρκαγιά παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Εισπνοή των προϊόντων διάσπασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας ή θάνατο.
* Επαφή με την ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
* Διαρροή του νερού κατάσβεσης μπορεί να προκαλέσει ρύπανση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Ως άμεση ενέργεια προφύλαξης, αποκλείστε αμέσως την περιοχή της ρύπανσης σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρων για υγρά και 25 μέτρων για στερεά.
* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή. Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
* Η βασική πυροσβεστική στολή προστασίας παρέχει περιορισμένη προστασία
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Κηλίδα
* Συμβουλευτείτε τον πίνακα των αποστάσεων αποκλεισμού της περιοχής για κάθε χημική ουσία αντίστοιχα. Για υλικά που δεν αναγράφονται στον πίνακα αυξήστε την απόσταση που αναφέρεται στην "ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" όσο χρειαστεί,  προς την διεύθυνση που φυσά ο άνεμος. Δείτε τον Πίνακα Αποστάσεων Αποκλεισμού Περιοχής >>
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ, CO2 Ή ΑΦΡΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ .
* Ορισμένα από αυτά τα υλικά μπορεί να αντιδράσουν βίαια με το νερό.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ:  για τα άλατα ή οι εστέρες ξανθικού οξέως (Hanthates) UN3342, για το Dithionite (Hydrosulfite/Hydrosulphite) UN1384, UN1923 και UN1929, ΚΑΤΑΚΛΥΣΤΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΈΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ για να σταματήσει η χημική αντίδραση. Η αποστέρηση του αέρα σε αυτά τα υλικά δεν θα επιφέρει αποτέλεσμα διότι δεν χρειάζονται τον αέρα για να καούν.


Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, άνυδρο ανθρακικό νάτριο ή ασβεστόλιθο ή Ξηρή Άμμο, ΕΚΤΟΣ για τα υλικά με αριθμούς UN1384, UN1923 και UN1929.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* ΞΗΡΗ άμμο, Ξηρή σκόνη, άνυδρο ανθρακικό νάτριο ή ασβεστόλιθο ΕΚΤΟΣ για τα υλικά με αριθμούς UN1384, UN1923 και UN1929, ή απομακρυνθείτε από την περιοχή και αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων
* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους επιδαπέδιους αυλούς ή τηλεκατευθυνόμενους αυλούς από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση .
* Φροντίστε να μην εισέλθει νερό στα δοχεία συσκευασίας και έρθει σε επαφή με την ουσία που έχει χυθεί.
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Στολή Χημικής Προστασίας, από ατμούς πρέπει να φέρεται σε περιπτώσεις διαρροής χωρίς πυρκαγιά.
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* Σταματήστε την διαρροή εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.
Μικρές Κηλίδες
* ΕΞΑΙΡΕΣΗ: για Κηλίδες Dithionite (Hydrosulfite/Hydrosulphite) κηλίδες, UN1384, UN1923 και UN1929, διαλύστε αυτές με 5 μέρη ύδατος και συλλέξτε τες για κατάλληλη διάθεση .
* Καλύψτε το με ΞΗΡΟ χώμα, ΞΗΡΗ άμμο, ή άλλο άκαυστο υλικό και από πάνω τοποθετήστε ένα πλαστικό κάλυμμα για να ελαχιστοποιήσει τον διασκορπισμό ή την επαφή με την βροχή.
* Χρησιμοποιήστε καθαρά εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες για να περισυλλέξετε το υλικό και τοποθετήστε το σε πλαστικά δοχεία που το πώμα τους θα παραμένει χαλαρό, έτσι ώστε να αποτεθεί αργότερα.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Διατηρείστε το θύμα ζεστό και ήσυχο.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.