Οδηγία 136

Ουσίες - Αυταναφλεγόμενες - Τοξικές και/ή Διαβρωτικές (Αντιδρούν με τον Αέρα)

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ, θα αυταναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα.
* Καίγεται ταχύτατα, ελευθερώνοντας πυκνούς, λευκούς, ερεθιστικούς καπνούς.
* Η ουσία μπορεί να μεταφέρεται σε μορφή τήγματος.
* Μπορεί να αναφλεγούν ξανά μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

* Διαβρωτικές ουσίες σε επαφή με τα μέταλλα μπορεί να παράγουν εύφλεκτο Αέριο Υδρογόνο.

* Τα δοχεία συσκευασίας μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν.
ΥΓΕΙΑ
* Η πυρκαγιά παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* ΤΟΞΙΚΟ. Κατάπωση της ουσίας ή εισπνοή των προϊόντων διάσπασης θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας ή θάνατο.
* Επαφή με την ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
* Ορισμένες επιδράσεις μπορεί να προκληθούν εξ αιτίας της απορρόφησης από το δέρμα.
* Το νερό που διαρρέει από την κατάσβεση μπορεί να είναι διαβρωτικό και να προκαλέσει ρύπανση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Ως άμεση ενέργεια προφύλαξης, αποκλείστε αμέσως την περιοχή της ρύπανσης σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρων για υγρά και 25 μέτρων για στερεά.
* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή! Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
* Η βασική πυροσβεστική στολή προστασίας παρέχει περιορισμένη προστασία ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις πυρκαγιών . Δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις διαρροών όπου είναι πιθανή η άμεση επαφή με την ουσία.

 

* Για τον Φωσφόρο (UN 1381) : Πρέπει να φοράτε ειδική προστατευτική στολή Αλουμινίου όταν είναι πιθανή η Άμεση επαφή με την ουσία.


ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την κατεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 300 μέτρα.
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
Μικρές Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού, υγρή άμμο ή υγρό χώμα.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού ή ομίχλη.
* Μην διασκορπίζετε το χυμένο υλικό με υψηλής πίεσης βολές νερού.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων
* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους επιδαπέδιους αυλούς ή τηλεκατευθυνόμενους αυλούς από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση .
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Στολή Χημικής Προστασίας, από ατμούς πρέπει να φέρεται σε περιπτώσεις διαρροής χωρίς πυρκαγιά.
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.

* Μην αγγίζετε κατεστραμμένα δοχεία ή χυμένο υλικό εάν δεν φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.
* Σταματήστε την διαρροή εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.
Μικρές Κηλίδες
* Καλύψτε το με νερό, άμμο ή χώμα. Ρίξτε με φτυάρι το υλικό σε μεταλλικό δοχείο και διατηρήστε το υλικό σε  νερό.
Μεγάλες Κηλίδες
* Περιορίστε το με ανάχωμα για να απορριφθεί με ασφάλεια αργότερα και καλύψτε το με υγρή άμμο ή χώμα.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, κρατείστε τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος βυθισμένες σε νερό ή καλυμένες με υγρούς επίδεσμους μέχρι να παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
* Η αφαίρεση του στερεοποιημένου τήγματος υλικού από το δέρμα χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα επί τόπου και τοποθετήστε τα σε μεταλλικό δοχείο γεμάτο με νερό. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν αφεθούν να ξηρανθούν.
* Οι επιπτώσεις της έκθεσης (εισπνοή, κατάποση ή επαφή το δέρμα) στην ουσία μπορεί να εμφανισθούν αργότερα.
* Διατηρείστε το θύμα ζεστό και ήσυχο.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.