Οδηγία 137

Ουσίες - Αντιδρούν με το Νερό - Διαβρωτικές

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΥΓΕΙΑ
* ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ/Ή ΤΟΞΙΚΟ. Εισπνοή, κατάποση ή επαφή (δέρμα, μάτια) με ατμούς, σκόνη ή την ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας, εγκαύματα ή θάνατο.
* Η πυρκαγιά παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Αντίδραση με νερό μπορεί να παράγει αρκετή θερμότητα η οποία θα αυξήσει την συγκέντρωση καπνών στον αέρα.
* Η Επαφή με την λιωμένη ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
* Το νερό κατάσβεσης ή αραίωσης που διαρρέει μπορεί να προκαλέσει ρύπανση.
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΞΙΚΟ ΑΝΥΔΡΙΤΗ (Acetic anhydride) UN 1715 O ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΟΣ, ορισμένα από αυτά τα υλικά μπορεί να καούν αλλά κανένα δεν αναφλέγεται εύκολα.
* Μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη σε εύφλεκτα υλικά (ξύλο, χαρτί, έλαια, υφάσματα κ.τ.λ.).
* Οι ουσίες θα αντιδράσουν με το νερό (μερικές βίαια), ελευθερώνοντας διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Εύφλεκτα/τοξικά αέρια μπορεί να συσσωρευτούν σε κλειστές περιοχές (υπόγεια, δεξαμενές και ανατρεπόμενα οχήματα, βυτιοφόρα, κλπ).
* Η επαφή με τα μέταλλα μπορεί να παράγει εύφλεκτο υδρογόνο.
* Τα δοχεία που περιέχουν το υλικό μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν ή όταν έρθουν σε επαφή με νερό.
* Η ουσία μπορεί να μεταφέρεται σε μορφή τήγματος.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Ως άμεση ενέργεια προφύλαξης, αποκλείστε αμέσως την περιοχή της ρύπανσης σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρων για υγρά και 25 μέτρων για στερεά.

* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.

* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.

* Κάνετε εξαερισμό σε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή! Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
* Η βασική πυροσβεστική στολή προστασίας παρέχει περιορισμένη προστασία ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις πυρκαγιών . Δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις διαρροών όπου είναι πιθανή η άμεση επαφή με την ουσία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Κηλίδα
* Συμβουλευτείτε τον πίνακα των αποστάσεων αποκλεισμού της περιοχής για κάθε χημική ουσία αντίστοιχα. Για υλικά που δεν αναγράφονται στον πίνακα αυξήστε την απόσταση που αναφέρεται στην "ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" όσο χρειαστεί,  προς την διεύθυνση που φυσά ο άνεμος. Δείτε τον Πίνακα Αποστάσεων Αποκλεισμού Περιοχής >>
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* Όταν το υλικό δεν εμπλέκεται στην πυρκαγιά: μην χρησιμοποιήσετε νερό πάνω στο υλικό το ίδιο.
Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη ή CO2.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Κατακλύστε την περιοχή της πυρκαγιάς με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ θα διαλύετε τους ατμούς με βολή ομίχλης. Εάν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού χρησιμοποιείστε νερό μόνο για να διαλύστε τους ατμούς.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Σε περιπτώσεις διαρροής χωρίς πυρκαγιά πρέπει να φέρετε στολή χημικής προστασίας!
* Μην αγγίζετε κατεστραμμένα δοχεία ή χυμένο υλικό εάν δεν φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή νερού για να ελαττώσετε τους ατμούς. Μην ρίξετε νερό κατευθείαν στην διαρροή ή στην περιοχή που έχει χυθεί ή μέσα στο δοχείο συσκευασίας.
* Απομακρύνετε τα υλικά που μπορεί να αναφλεγούν (ξύλο, χαρτί, έλαια κ.τ.λ.) από την περιοχή που είχε χυθεί τα υλικό.
Μικρές Κηλίδες
* Καλύψτε το με ΞΗΡΟ χώμα, ΞΗΡΗ άμμο, ή άλλο άκαυστο υλικό και από πάνω τοποθετήστε ένα πλαστικό κάλυμμα για να ελαχιστοποιήσει τον διασκορπισμό ή την επαφή με την βροχή.
* Χρησιμοποιήστε καθαρά εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες για περισυλλέξετε το υλικό και τοποθετήστε το σε πλαστικά δοχεία που το πώμα τους θα παραμένει χαλαρό, έτσι ώστε να αποτεθεί αργότερα.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Μην χρησιμοποιήσετε την μέθοδο στόματος με στόμα εάν το θύμα έχει καταπιεί ή εισπνεύσει την ουσία. Εφαρμόστε την τεχνητή αναπνοή με την βοήθεια μιας μάσκας τσέπης που έχει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη ιατρική συσκευή.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα τοπικά, προσέξτε ώστε να μην εξαπλωθεί το υλικό στο δέρμα που δεν έχει προσβλήθεί.

* Η αφαίρεση του στερεοποιημένου τήγματος υλικού από το δέρμα χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
* Διατηρείστε το θύμα ζεστό και ήσυχο.
* Οι επιπτώσεις της έκθεσης (εισπνοή, κατάποση ή επαφή το δέρμα) στην ουσία μπορεί να εμφανισθούν αργότερα.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.