Οδηγία 138 / Ουσίες - Αντιδρούν με το Νερό

(Ελευθερώνουν Εύφλεκτα Αέρια)

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Παράγουν εύφλεκτα αέρια όταν έλθουν σε επαφή με το νερό.
* Μπορεί να αναφλεγούν όταν έρθουν σε επαφή με νερό ή με την υγρασία του αέρα.
* Ορισμένα αντιδρούν ζωηρά ή εκρηκτικά όταν έλθουν σε επαφή με το νερό.
* Μπορεί να αναφλεγούν από θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
* Μπορεί να αναφλεγούν ξανά μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Ορισμένα μεταφέρονται βυθισμένα μέσα σε εξαιρετικά εύφλεκτα υγρά.
* Η διαρροή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο Πυρκαγιάς ή έκρηξης.
ΥΓΕΙΑ
* Εισπνοή ή επαφή με τους ατμούς, την ουσία ή τα προϊόντα αποσύνθεσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας ή θάνατο.
* Μπορεί να παραχθούν διαβρωτικά διαλύματα όταν έλθουν σε επαφή με το νερό.
* Η πυρκαγιά παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Διαρροή του νερού κατάσβεσης μπορεί να προκαλέσει ρύπανση.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Ως άμεση ενέργεια προφύλαξης, αποκλείστε αμέσως την περιοχή της ρύπανσης σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρων για υγρά και 25 μέτρων για στερεά.

* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.

* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά..

* Κάνετε εξαερισμό σε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή! Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
* Η βασική πυροσβεστική στολή προστασίας παρέχει περιορισμένη προστασία ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις πυρκαγιών . Δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις διαρροών όπου είναι πιθανή η άμεση επαφή με την ουσία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Συμβουλευτείτε τον πίνακα των αποστάσεων αποκλεισμού της περιοχής για κάθε χημική ουσία αντίστοιχα. Για υλικά που δεν αναγράφονται στον πίνακα αυξήστε την απόσταση που αναφέρεται στην "ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" όσο χρειαστεί,  προς την διεύθυνση που φυσά ο άνεμος. Δείτε τον Πίνακα Αποστάσεων Αποκλεισμού Περιοχής >>
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΦΡΟ.
Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, άνυδρο ανθρακικό νάτριο, ασβεστόλιθο ή άμμο.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* ΞΗΡΗ άμμο, ξηρή σκόνη, άνυδρο ανθρακικό νάτριο ή ασβεστόλιθο ή απομακρυνθείτε από την περιοχή και αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.


Πυρκαγιές Μαγνησίου
* ΞΗΡΗ άμμο, σκόνη χλωριούχου νατρίου (μαγειρικού άλατος), σκόνη γραφίτη ή σκόνη Met-L-X.


Πυρκαγιές Λιθίου
* ΞΗΡΗ άμμο, σκόνη χλωριούχου νατρίου (μαγειρικού άλατος), σκόνη γραφίτη, σκόνη χαλκού ή σκόνη Met-L-X.


Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων
* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους επιδαπέδιους αυλούς ή τηλεκατευθυνόμενους αυλούς από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση .
* Μην επιτρέψετε το νερό κατάσβεσης να έρθει σε επαφή με το υλικό που διέρρευσε.
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή νερού για να ελαττώσετε τους ατμούς ή να εκτρέψετε την πορεία κίνησης του νέφους. Αποφύγετε να επιτρέψετε στο νερό κατάσβεσης να έλθει σε επαφή με το υλικό που διέρρευσε.
* ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΝΕΡΟ σε ουσία που έχει χυθεί ή μέσα στο δοχείο συσκευασίας.
Μικρές Κηλίδες
* Καλύψτε το με ΞΗΡΟ χώμα, ΞΗΡΗ άμμο, ή άλλο άκαυστο υλικό και από πάνω τοποθετίστε ένα πλαστικό κάλυμα για να ελαχιστοποιήσει τον διασκορπισμό ή την επαφή με την βροχή.
* Δημιουργήστε ανάχωμα μπροστά από την κηλίδα του υγρού για να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.

* Μην χρησιμοποιήσετε νερό εκτός εάν σας δοθεί εντολή από ειδικούς.
Κηλίδες σκόνης

* Καλύψτε τη σκόνη με πλαστικό υλικό ή λινάτσα για να περιοριστεί η διάχυση και να διατηρηθεί η σκόνη στεγνή.
* ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ KAI ΜΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΞΕΤΕ  ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, σκουπίστε την από το δέρμα αμέσως, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Διατηρείστε το θύμα ζεστό και ήσυχο.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.