Οδηγία 139 / Ουσίες - Αντιδρούν με το Νερό

 (Ελευθερώνουν Εύφλεκτα και Τοξικά Αέρια)

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Παράγουν εύφλεκτα και τοξικά αέρια όταν έλθουν σε επαφή με το νερό.
* Μπορεί να αναφλεγούν όταν έρθουν σε επαφή με νερό ή με την υγρασία του αέρα.
* Ορισμένα αντιδρούν ζωηρά ή εκρηκτικά όταν έλθουν σε επαφή με το νερό.
* Μπορεί να αναφλεγεί από θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
* Μπορεί να αναφλεγούν ξανά μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Ορισμένα μεταφέρονται βυθισμένα μέσα σε εξαιρετικά εύφλεκτα υγρά.

* Τα δοχεία συσκευασίας μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν.
* Η διαρροή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης.
ΥΓΕΙΑ
* ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ. Η επαφή με το νερό παράγει τοξικά αέρια, τα οποία μπορεί να είναι θανατηφόρα κατά την εισπνοή.

* Εισπνοή ή επαφή με τους ατμούς, την ουσία ή τα προϊόντα αποσύνθεσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας ή θάνατο.
* Μπορεί να παραχθούν διαβρωτικά διαλύματα όταν έλθουν σε επαφή με το νερό.
* Η πυρκαγιά παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Διαρροή του νερού κατάσβεσης μπορεί να προκαλέσει ρύπανση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Ως άμεση ενέργεια προφύλαξης, αποκλείστε αμέσως την περιοχή της ρύπανσης σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρων για υγρά και 25 μέτρων για στερεά.

* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.

* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
*Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.

* Κάντε εξαερισμό σε κλειστές περιοχές
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή! Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
* Η βασική πυροσβεστική στολή προστασίας παρέχει περιορισμένη προστασία ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις πυρκαγιών . Δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις διαρροών όπου είναι πιθανή η άμεση επαφή με την ουσία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Συμβουλευτείτε τον πίνακα των αποστάσεων αποκλεισμού της περιοχής για κάθε χημική ουσία αντίστοιχα. Για υλικά που δεν αναγράφονται στον πίνακα αυξήστε την απόσταση που αναφέρεται στην "ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" όσο χρειαστεί,  προς την διεύθυνση που φυσά ο άνεμος. Δείτε τον Πίνακα Αποστάσεων Αποκλεισμού Περιοχής >>
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΦΡΟ.

    [ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Ο ΑΦΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ CHLOROSILANES ( ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ), ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (*)]
Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, άνυδρο ανθρακικό νάτριο, ασβεστόλιθο ή άμμο.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* ΞΗΡΗ άμμο, ξηρή σκόνη, άνυδρο ανθρακικό νάτριο ή ασβεστόλιθο ή απομακρυνθείτε από την περιοχή και αφήστε την πυρκαγιά να εξεληχθεί.

 

* ΣΕ ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΝΕΡΟ.  (*)

* Χρησιμοποιήστε AFFF αφρό ανθεκτικό στις αλκοόλες μέσου βαθμού διόγκωσης. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ξηρή σκόνη, άνυδρο ανθρακικό νάτριο ή ασβεστόλιθο σε πυρκαγιές χλωροπυριτικών ενώσεων καθώς μπορεί να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες υδρογόνου το οποίο μπορεί να εκραγεί.   (*)


* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων
* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους επιδαπέδιους αυλούς ή τηλεκατευθυνόμενους αυλούς από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση .

* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Φροντίστε να μην εισέλθει νερό στα δοχεία συσκευασίας και έρθει σε επαφή με την ουσία που έχει χυθεί.
* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Στολή Χημικής Προστασίας, από ατμούς πρέπει να φέρεται σε περιπτώσεις διαρροής χωρίς πυρκαγιά.
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΝΕΡΟ σε ουσία που έχει χυθεί ή μέσα στο δοχείο συσκευασίας.
* Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή νερού για να ελαττώσετε τους ατμούς ή να εκτρέψετε την πορεία κίνησης του νέφους. Αποφύγετε να επιτρέψετε στο νερό κατάσβεσης να έλθει σε επαφή με το υλικό που διέρρευσε.


* ΓΙΑ CHLOROSILANES ( ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ),, χρησιμοποιήστε AFFF, Αφρό ανθεκτικό σε αλκοόλες μέτριας διόγκωσης αφρό για να ελάττωσετε τους ατμούς. (*)


Μικρές Κηλίδες
* Καλύψτε το με ΞΗΡΟ χώμα, ΞΗΡΗ άμμο, ή άλλο άκαυστο υλικό ακολουθούμενο από πλαστικό φύλλο για να ελαχιστοποιήσει τον διασκορπισμό ή την επαφή με την βροχή.
* Περιορίστε το με ανάχωμα για να απορριφθεί αργότερα με ασφάλεια. Μην χρησιμοποιήσετε νερό εκτός εάν σας δοθεί εντολή.
Κηλίδες σκόνης
* Καλύψτε το με ΞΗΡΟ χώμα, ΞΗΡΗ άμμο, ή άλλο άκαυστο υλικό και από πάνω τοποθετίστε ένα πλαστικό κάλυμα για να ελαχιστοποιήσει τον διασκορπισμό ή την επαφή με την βροχή.
* Περιορίστε το με ανάχωμα για να απορριφθεί αργότερα με ασφάλεια. Μην χρησιμοποιήσετε νερό εκτός εάν σας δοθεί εντολή από ειδικούς.
Κηλίδες σκόνης

* Καλύψτε την σκόνη  με  πλαστικό φύλλο ή λινάτσα για να ελαχιστοποιήσει τη διάδοση και να κρατήσει τη σκόνη ξηρή.
* ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ KAI ΜΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΞΕΤΕ  ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Μην χρησιμοποιήσετε την μέθοδο στόματος με στόμα εάν το θύμα έχει καταπιεί ή εισπνεύσει την ουσία. Εφαρμόστε την τεχνητή αναπνοή με την βοήθεια μιας μάσκας τσέπης που έχει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη ιατρική συσκευή.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Διατηρείστε το θύμα ζεστό και ήσυχο.
* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.