Οδηγία 140 / Οξειδωτικά

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Αυτές οι ουσίες θα επιταχύνουν την καύση όταν εμπλακούν σε πυρκαγιά.
* Ορισμένα μπορεί να διασπασθούν εκρηκτικά όταν θερμανθούν ή εμπλακούν σε πυρκαγιά.
* Μπορεί να εκραγούν από θερμότητα ή μόλυνση με άλλες ουσίες.
* Ορισμένες θα αντιδράσουν εκρηκτικά με υδρογονάνθρακες (καύσιμα).
* Μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη σε εύφλεκτα υλικά (ξύλο, χαρτί, έλαια, υφάσματα κ.τ.λ.).
* Τα δοχεία συσκευασίας μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν.
* Η διαρροή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης.
ΥΓΕΙΑ
* Εισπνοή, κατάποση ή επαφή (δέρμα, μάτια) με ατμούς της ουσίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας, εγκαύματα, ή θάνατο.
* Η πυρκαγιά μπορεί να παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Το νερό κατάσβεσης ή αραίωσης που διαρρέει μπορεί να προκαλέσει ρύπανση.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Ως άμεση ενέργεια προφύλαξης, αποκλείστε αμέσως την περιοχή της ρύπανσης σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρων για υγρά και 25 μέτρων για στερεά.

* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.

* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.

* Κάνετε εξαερισμό σε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή! Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
* Η βασική πυροσβεστική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 100 μέτρα.
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά

Μικρές Πυρκαγιές
* Χρησιμοποιήστε νερό.

* Μην χρησιμοποιήσετε Ξηρή σκόνη ή Αφρούς.  Το CO2 ή Halon μπορεί να παρέχει περιορισμένο έλεγχο.

Μεγάλες Πυρκαγιές

* Κατακλύστε την περιοχή της πυρκαγιάς με νερό από απόσταση.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Μην μετακινήσετε το φορτίο ή το όχημα εάν το φορτίο έχει εκτεθεί στην θερμοκρασία.
* Σε μεγάλες πυρκαγιές χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους ή/και τηλεκατευθυνόμενους αυλούς. Αν αυτό είναι αδύνατο απομακρυνθείτε από την περιοχή και αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί.
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
* Σε μεγάλες (μαζικές) πυρκαγιές χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους αυλούς. Εάν αυτό είναι αδύνατο αποσυρθείτε από την περιοχή και αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Απομακρύνετε τα υλικά που μπορεί να αναφλεγούν (ξύλο, χαρτί, έλαια κ.τ.λ.) από την περιοχή που είχε χυθεί τα υλικό.

* Μην αγγίζετε κατεστραμμένα δοχεία ή χυμένο υλικό εάν δεν φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Nα μην διεισδύσει νερό στα δοχεία συσκευασίας.

Μικρές Ξηρές Κηλίδες
* Με καθαρό φτυάρι τοποθετήστε το υλικό σε καθαρά στεγνά δοχεία και κλείστε με καπάκι χαλαρά. Απομακρύνετε τα δοχεία από την περιοχή της διαρροής/κηλίδας (ρύπανσης).  
Μικρές Κηλίδες Υγρών
* Χρησιμοποιήστε ένα άκαυστο υλικό όπως ο Βερμικουλίτης, άμμο ή χώμα να απορροφήσει το προϊόν και τοποθετήστε το σε δοχείο για να απορριφθεί με ασφάλεια αργότερα
Μεγάλες Κηλίδες
* Δημιουργήστε ανάχωμα μπροστά από την κηλίδα του υγρού για να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.
* Μετά την περισυλλογή του υλικού κάνετε πλύση της περιοχής με άφθονο νερό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.

* Τα μολυσμένα ρούχα μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς όταν στεγνώσουν.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Διατηρείστε το θύμα ζεστό και ήσυχο.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.