Οδηγία 147 / Μπαταρίες Λιθίου

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Οι μπαταρίες Λιθίου περιέχουν εύφλεκτο υγρό ηλεκτρολύτη που είναι πιθανό να διαρρεύσει, να αναφλεγεί και να παράγει σπινθήρες, αν εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες (>150οC), καταστραφούν ή μετά από κακή χρήση (μηχανική βλάβη ή υπερφόρτιση).

*Mπορεί να καούν ταχύτατα με το φαινόμενο της καιόμενης λάμψης (flare burning effect).
* Πιθανόν να μεταδώσουν τη φωτιά σε άλλες .μπαταρίες που βρίσκονται κοντά.

ΥΓΕΙΑ

*Η επαφή με τον ηλεκτρολύτη της μπαταρίας πιθανόν να είναι ερεθιστική στο δέρμα και στα μάτια.

*Η πυρκαγιά μπορεί να προκαλέσει ερεθιστικά, διαβρωτικά ή/και τοξικά αέρια.

* Καιόμενες μπαταρίες πιθανόν να παράγουν τοξικό αέριο υδροφθόριο (βλ. ΟΔΗΓΙΑ 125).

* Οι καπνοί πιθανόν να προκαλέσουν ζάλη ή ασφυξία.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Ως άμεση ενέργεια προφύλαξης, αποκλείστε αμέσως την περιοχή της κηλίδας ή της διαρροής σε ακτίνα τουλάχιστον 25 μέτρων.

* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.

* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά..

 Κάνετε εξαερισμό σε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Η βασική πυροσβεστική στολή προστασίας παρέχει περιορισμένη προστασία .

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση για τουλάχιστον 100 μέτρα ακτίνα.
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 500 μέτρων..

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* Μικρές Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού ή ομίχλη, CO2, ξηρή σκόνη προτιμάται.

Μεγάλες Πυρκαγιές

* Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή, βολή ομίχλης, ή απλό αφρό.

* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
*Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί..

* Απορροφήστε το με άμμο, χώμα ή άλλο άκαυστο απορροφητικό υλικό και τοποθετήστε το σε δοχεία για να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.

* Οι μπαταρίες Λιθίου που παρουσιάζουν διαρροή, καθώς και η μολυσμένη απορροφητική ουσία πρέπει να τοποθετηθούν σε μεταλλικά δοχεία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.

* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.

* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.