Οδηγία 148 / Οργανικά Υπεροξείδια

(Ευαίσθητα στην Θερμοκρασία και την Μόλυνση / Ελεγχόμενα από την Θερμοκρασία)

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ


ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Μπορεί να εκραγούν από θερμότητα, μόλυνση από άλλες ουσίες ή απώλεια του ελέγχου της θερμοκρασίας.
* Αυτά τα υλικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην αύξηση της θερμοκρασίας.

* Πάνω από μία ορισμένη "Θερμοκρασία Ελέγχου" διασπώνται βίαια και πιάνουν φωτιά..
* Μπορεί να αναφλέξουν καύσιμα (ξύλο, χαρτί, έλαια, υφάσματα κλπ.).
* Μπορεί να αναφλεγούν αυθόρμητα αν εκτεθούν στον αέρα.
* Μπορεί να αναφλεγεί από θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
* Ορισμένα μπορεί να καούν ταχύτατα (flare burning effect).
* Τα δοχεία συσκευασίας μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν.
* Η διαρροή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης.
ΥΓΕΙΑ
* Η πυρκαγιά μπορεί να παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Απορρόφηση ή επαφή (δέρμα, μάτια) της ουσίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας ή εγκαύματα.
* Το νερό κατάσβεσης ή αραίωσης που διαρρέει μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Ως άμεση ενέργεια προφύλαξης, αποκλείστε αμέσως την περιοχή της ρύπανσης σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρων για υγρά και 25 μέτρων για στερεά.

* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.

* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά..

* ΜΗΝ επιτρέψετε στην ουσία να ζεσταθεί. Βρείτε υγρό άζωτο, ξηρό πάγο ή πάγο για ψύξη. Εάν κανένα από αυτά δεν μπορείτε να βρείτε, εκκενώστε την περιοχή αμέσως.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή! Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
Η βασική πυροσβεστική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση για τουλάχιστον 250 μέτρα.
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων..
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Πυρκαγιά
* Η θερμοκρασία της ουσίας πρέπει να διατηρηθεί κάτω από ένα όριο θερμοκρασίας ελέγχου σε κάθε περίπτωση.
Μικρές Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού ή ομίχλη προτιμάται.

* Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό χρησιμοποιείστε ξηρή σκόνη, CO2 ή απλό αφρό.

Μεγάλες Πυρκαγιές
* Κατακλύστε την περιοχή της πυρκαγιάς με νερό από απόσταση.

* Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή ή βολή ομίχλης. Μην χρησιμοποιήσετε συμπαγή βολή νερού
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Μην μετακινήσετε το φορτίο ή το όχημα εάν το φορτίο έχει εκτεθεί στην θερμοκρασία.
* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους επιδαπέδιους αυλούς ή τηλεκατευθυνόμενους αυλούς από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση .
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΡΗΞΗ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
Σε μεγάλες πυρκαγιές χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους ή/και τηλεκατευθυνόμενους αυλούς. Αν αυτό είναι αδύνατο απομακρυνθείτε από την περιοχή και αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Απομακρύνετε τα υλικά που μπορεί να αναφλεγούν (ξύλο, χαρτί, έλαια κ.τ.λ.) από την περιοχή που είχε χυθεί τα υλικό.

* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Μικρές Κηλίδες
* Χρησιμοποιήστε καθαρά εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες για να περισυλλέξετε το υλικό σε πλαστικά δοχεία, χαλαρά κλεισμένα, ώστε να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.
Μεγάλες Κηλίδες
* Δημιουργήστε ανάχωμα μπροστά από την κηλίδα του υγρού για να αποτεθεί μα ασφάλεια αργότερα.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
* ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ Η  ΤΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.

* Τα μολυσμένα ρούχα μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς όταν στεγνώσουν.
* Απομακρύνετε το υλικό από το δέρμα αμέσως.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Διατηρείστε το θύμα ζεστό και ήσυχο.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.