Οδηγία 150

 Ουσίες Αυτοδιασπώμενες / Ελεγχόμενες από την Θερμοκρασία

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Αυτοδιάσπαση ή αυτανάφλεξη μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω θερμότητας, χημικής αντίδρασης, τριβής ή κρούσης.
* Αυτοδιάσπαση επιταχυνόμενη μπορεί να συμβεί αν η θερμοκρασία δεν διατηρηθεί  σταθερή και ξεπεράσει ένα όριο θερμοκρασίας ελέγχου.
* Αυτά τα υλικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην αύξηση της θερμοκρασίας. Πάνω από ένα όριο θερμοκρασίας διασπώνται βίαια και καίγονται.
* Μπορεί να αναφλέγει από θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
* Ορισμένα μπορεί να διασπασθούν προκαλώντας έκρηξη, όταν θερμανθούν ή εμπλακούν σε πυρκαγιά.
* Μπορεί να καεί βίαια. Η διάσπαση μπορεί να είναι αυτοεπιταχυνόμενη και να παράγει μεγάλες ποσότητες αερίων.
* Οι ατμοί ή η σκόνη μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα.
ΥΓΕΙΑ
* Εισπνοή ή επαφή με τους ατμούς, την ουσία ή τα προϊόντα αποσύνθεσης-διάσπασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας ή θάνατο. .
* Μπορεί να παράγει ερεθιστικά, τοξικά και/ή διαβρωτικά αέρια.
* Διαρροή του νερού κατάσβεσης μπορεί να προκαλέσει ρύπανση.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Ως άμεση ενέργεια προφύλαξης, αποκλείστε αμέσως την περιοχή της ρύπανσης σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρων για υγρά και 25 μέτρων για στερεά.

* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.

* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.

* Μην επιτρέψετε να ζεσταθεί η ουσία. Βρείτε υγρό άζωτο, ξηρό πάγο (διοξείδιο του άνθρακα) ή πάγο για ψύξη. Αν δεν μπορείτε να βρείτε και να κάνετε ενέργειες  με κάποιο από αυτά, εκκενώστε την περιοχή αμέσως.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή! Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
* Η βασική πυροσβεστική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση για τουλάχιστον 250 μέτρα.
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Πυρκαγιά
* Η θερμοκρασία της ουσίας πρέπει να διατηρηθεί κάτω από ένα όριο θερμοκρασίας ελέγχου σε κάθε περίπτωση.
Μικρές Πυρκαγιές
* Κατάσβεση με Ξηρή σκόνη, CO2, νερό ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Κατακλύστε την περιοχή της πυρκαγιάς με νερό από απόσταση.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων
* ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΡΗΞΗ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους επιδαπέδιους αυλούς ή τηλεκατευθυνόμενους αυλούς από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση .
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Μικρές Κηλίδες
* Μαζέψτε με αδρανές υγρό και άκαυστο υλικό χρησιμοποιώντας καθαρά εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες και περισυλλέξτε σε πλαστικά δοχεία των οποίων το πώμα θα παραμένει χαλαρό, για να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.
* Εμποδίστε την είσοδο της ουσίας σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
* ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ KAI ΜΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΞΕΤΕ  ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.

* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Διατηρείστε το θύμα ζεστό και ήσυχο.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.