Οδηγία 155 / Ουσίες - Τοξικές και/ή Διαβρωτικές

 (Εύφλεκτες/Ευαίσθητες στο Νερό)

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ. Θα αναφλεγεί εύκολα από θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
* Οι ατμοί σχηματίζουν εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα: Κίνδυνος έκρηξης σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και στο αποχετευτικό δίκτυο.
* Οι περισσότεροι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Θα εξαπλωθούν σε όλη την έκταση του εδάφους και θα συγκεντρωθούν σε περίκλειστους χώρους ή χώρους που βρίσκονται χαμηλά. (αποχετευτικό δίκτυο, υπόγεια, δεξαμενές).
* Οι ατμοί μπορεί να κινηθούν προς την πηγή ανάφλεξης και να επιστρέψει η φλόγα (flash back).

* Οι ουσίες εκείνες που χαρακτηρίζονται με ένα "P" μπορεί να πολυμερισθούν με εκρηκτικό τρόπο όταν θερμανθούν ή εμπλακούν σε πυρκαγιά.
* Οι ουσίες θα αντιδράσουν με το νερό (ορισμένες βίαια) ελευθερώνοντας εύφλεκτα, τοξικά ή διαβρωτικά αέρια και υγρά.
* Η επαφή με μέταλλα μπορεί να παράγει εύφλεκτο υδρογόνο.
* Τα δοχεία που περιέχουν το υλικό μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν ή εάν μολυνθούν με νερό.
ΥΓΕΙΑ
* ΤΟΞΙΚΟ. Εισπνοή, κατάποση ή επαφή (δέρμα, μάτια) με ατμούς, σκόνη ή την ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας, εγκαύματα ή θάνατο.
* Bromoacetates και chloroacetates είναι εξαιρετικά ερεθιστικά/δακρυγόνα.
* Αντίδραση με νερό ή αέρα με υγρασία θα ελευθερώσει τοξικά, διαβρωτικά ή εύφλεκτα αέρια.
* Αντίδραση με νερό μπορεί να παράγει αρκετή θερμότητα η οποία θα αυξήσει την συγκέντρωση καπνών στον αέρα.
* Η πυρκαγιά παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Το νερό κατάσβεσης ή αραίωσης που διαρρέει μπορεί να είναι διαβρωτικό και/ή τοξικό και να προκαλέσει μόλυνση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Αποκλείστε την περιοχή της ρύπανσης αμέσως σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρα για Υγρά και 25 μέτρα για Στερεά.

* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.

* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.

* Κάνετε εξαερισμό σε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή!  Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
* Η βασική πυροσβεστική στολή προστασίας παρέχει περιορισμένη προστασία ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις πυρκαγιών . Δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις διαρροών όπου είναι πιθανή η άμεση επαφή με την ουσία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
* * Συμβουλευθείτε τον πίνακα των αποστάσεων αποκλεισμού της περιοχής ανάλογα με την χημική ουσία. Για υλικά που δεν αναγράφονται στον πίνακα αυξήστε την απόσταση που αναφέρεται στην "ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" όσο χρειαστεί,  προς την διεύθυνση που φυσά ο άνεμος.  Δείτε τον Πίνακα Αποστάσεων Αποκλεισμού Περιοχής >>
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά

* Σημείωση: Οι περισσότεροι αφροί θα αντιδράσουν με το υλικό και θα ελευθερώσουν διαβρωτικά/τοξικά αέρια.

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΑΚΕΤΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (Aketyl Cloride) (UN 1717),χρησιμοποιείστε Μόνο CO2 ή Ξηρή Σκόνη

Μικρές Πυρκαγιές
* Κατάσβεση με CO2, ξηρή σκόνη, ξηρή άμμος, αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλη.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού, ομίχλη ή αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες.


* ΣΕ ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΝΕΡΟ. Χρησιμοποιήστε AFFF αφρό ανθεκτικό στις αλκοόλες μέσου βαθμού διόγκωσης.


* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή ή βολή ομίχλης. Μην χρησιμοποιήσετε συμπαγή βολή νερού.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων
* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους φορητούς  επιδαπέδιους ή/και τηλεκατευθυνόμενους αυλούς.

* Φροντίστε να μην εισέλθει νερό στα δοχεία συσκευασίας
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).

* Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στον χειρισμό του προϊόντος πρέπει να είναι γειωμένος.
* Μην αγγίζετε κατεστραμμένα δοχεία ή χυμένο υλικό εάν δεν φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

* Αφρός που περιορίζει τους ατμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελαττώσει τους ατμούς.


* ΣΕ ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ χρησιμοποιήστε AFFF ανθεκτικό σε αλκοόλες μέτριας διόγκωσης αφρό για να ελάττωσετε τους ατμούς.


* ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΝΕΡΟ σε ουσία που έχει χυθεί ή μέσα στο δοχείο συσκευασίας.
* Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή νερού για να ελαττώσετε τους ατμούς ή να εκτρέψετε την πορεία κίνησης του νέφους. Εμποδίστε το νερό κατάσβεσης να έρθει σε επαφή με το υλικό που διέρρευσε.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ήπερίκλειστες περιοχές.
Μικρές Κηλίδες
* Καλύψτε το με ΞΗΡΟ χώμα, ΞΗΡΗ άμμο, ή άλλο άκαυστο υλικό ακολουθούμενο από πλαστικό φύλλο για να ελαχιστοποιήσει τον διασκορπισμό ή την επαφή με την βροχή.
* Χρησιμοποιήστε καθαρά εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες για περισυλλέξετε το υλικό σε χαλαρά καλυμμένα πλαστικά δοχεία για να αποτεθεί αργότερα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Μην χρησιμοποιήσετε την μέθοδο στόματος με στόμα εάν το θύμα έχει καταπιεί ή εισπνεύσει την ουσία. Εφαρμόστε την τεχνητή αναπνοή με την βοήθεια μιας μάσκας τσέπης που έχει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη ιατρική συσκευή.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα τοπικά, προσέξτε ώστε να μην εξαπλωθεί το υλικό στο δέρμα που δεν έχει προσβλήθεί.

* Φροντίστε ώστε να παραμείνει ο πάσχων σε θερμό και ήρεμο περιβάλλον.
* Οι επιπτώσεις της έκθεσης (εισπνοή, κατάποση ή επαφή με το δέρμα) στην ουσία μπορεί να εμφανιστούν αργότερα.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.