Οδηγία 158 /  !Μολυσματικές Ουσίες!

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΥΓΕΙΑ
* Εισπνοή ή επαφή με την ουσία μπορεί να προκαλέσει Μόλυνση, Ασθένεια ή Θάνατο!
* Διαρροή του νερού κατάσβεσης μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.
* Σημείωση: Δοχεία συσκευασίας που έχουν υποστεί ζημιές και περιέχουν στερεό CO2 σαν ψυκτικό μπορεί να παράγουν νερό ή πάγο από συμπύκνωση των υδρατμών του αέρα. Μην αγγίξετε αυτό το υγρό καθώς μπορεί να είναι μολυσμένο από τα περιεχόμενα του πακέτου.
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Ορισμένα από αυτά τα υλικά μπορεί να καούν, αλλά κανένα δεν αναφλέγεται εύκολα.
* Ορισμένα μπορεί να μεταφέρονται μέσα σε εύφλεκτα υγρά.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199) και το ΚΕΛΠΝΟ (τηλ. 210-5212000).
* Αποκλείστε την περιοχή της ρύπανσης αμέσως σε ακτίνα τουλάχιστον  25 μέτρα .

* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.

* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Βρείτε την ταυτότητα της ουσίας που εμπλέκεται.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή. Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
Η βασική πυροσβεστική προστατευτική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.

* Απαραίτητη η Απολύμανση των Στολών και όλου του εξοπλισμού μετά την χρήση τους, σύμφωνα με τα μνημόνια ενεργειών της Π.Υ.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, άνυδρο ανθρακικό νάτριο, ασβεστόλιθο ή άμμο.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Χρησιμοποιήστε κατασβεστικό υλικό κατάλληλο για τον τύπο της πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Μην διασκορπίζετε το χυμένο υλικό με υψηλής πίεσης βολές νερού.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.

* Μην αγγίζετε κατεστραμμένα δοχεία ή χυμένο υλικό εάν δεν φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.
* Απορροφήστε το με χώμα, άμμο ή άλλο άκαυστο υλικό.
* Καλύψτε το πακέτο που έχει υποστεί ζημιές ή το χυμένο υλικό με μία υγρή πετσέτα ή κουρέλι και διατηρήστε το βρεγμένο με υγρό λευκαντικό ή άλλο απολυμαντικό.
* ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ Ή  ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ.

* Εντοπισμός και απομόνωση των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με την ουσία διότι μπορεί να είναι πηγή μόλυνσης.

* Απαραίτητη η Απολύμανση των ατόμων που έχουν έρθει σε επαφή με την Ουσία.

* Απαραίτητη η Απολύμανση των Στολών και όλου του εξοπλισμού μετά την χρήση τους, σύμφωνα με τα μνημόνια ενεργειών της Π.Υ και τις Οδηγίες των Ειδικών.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε ασφαλή απομονωμένη περιοχή.
* ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παθών μπορεί να είναι πηγή μόλυνσης.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Οι επιπτώσεις της έκθεσης (εισπνοή, κατάποση ή επαφή με το δέρμα) στην ουσία μπορεί να εμφανιστούν αργότερα.
* Για περισσότερη βοήθεια καλέστε το τοπικό Κέντρο Αντιμετώπισης Δηλητηριάσεων (τηλ. 210 - 7793777, 8) και το το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (τηλ. 210-5212000).

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.

 

Σημείωση: Τα υπογραμμισμένα με πράσινο χρώμα στην σελίδα αυτή αποτελούν προσθήκες στο Erg2008 σύμφωνα με τα μνημόνια ενεργειών της Π.Υ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα Μνημόνια Ενεργειών της Π.Υ.

 

Μνημόνια Ενεργειών Διαχείρισης  Χ.Β. Ρ.Π.  και Τ.Α.

ΠAΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΧΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΥΠΟΣ

ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ   ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ανωτέρα Μνημονια ενεργειών είναι ενδεικτικά και έχούν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα.