Οδηγία 159 / Ουσίες (Ερεθιστικές)

 

 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΥΓΕΙΑ
* Η Εισπνοή των ατμών ή της σκόνης είναι εξαιρετικά ερεθιστική.
* Μπορεί να προκαλέσει κάψιμο στα μάτια και ροή δακρύων.
* Μπορεί να προκαλέσει βήχα, δυσκολία στην αναπνοή και ναυτία.
* Τα συμπτώματα σύντομης έκθεσης διαρκούν λίγα λεπτά.
* Η έκθεση σε κλειστό χώρο μπορεί να είναι βλαπτική.
* Η πυρκαγιά παράγει ερεθιστικά, διαθρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Το νερό κατάσβεσης ή αραίωσης που διαρρέει, μπορεί να προκαλέσει μόλυνση
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Ορισμένα από αυτά τα υλικά μπορεί να καούν, αλλά κανένα δεν αναφλέγεται εύκολα.
* Τα δοχεία συσκευασίας μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Αποκλείστε την περιοχή της ρύπανσης αμέσως σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρα για Υγρά και 25 μέτρα για Στερεά.

* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.

* Στηθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.

* Κάνετε εξαερισμό σε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή! Μπορεί να παρέχουν μικρή ή καθόλου θερμική προστασία.
* Η βασική πυροσβεστική στολή προστασίας παρέχει περιορισμένη προστασία ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις πυρκαγιών . Δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις διαρροών όπου είναι πιθανή η άμεση επαφή με την ουσία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
* * Συμβουλευθείτε τον πίνακα των αποστάσεων αποκλεισμού της περιοχής ανάλογα με την χημική ουσία. Για υλικά που δεν αναγράφονται στον πίνακα αυξήστε την απόσταση που αναφέρεται στην "ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" όσο χρειαστεί,  προς την διεύθυνση που φυσά ο άνεμος. Δείτε τον Πίνακα Αποστάσεων Αποκλεισμού Περιοχής >>
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, νερό με Διασκορπισμένη Βολή ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Νερό με Διασκορπισμένη Βολή ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.

* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Δημιουργήστε ανάχωμα ώστε να συλλέξετε το νερό κατάσβεσης για να απορριφθεί με ασφάλεια αργότερα. Μη διασκορπίζετε το υλικό.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων
* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους φορητούς  επιδαπέδιους ή/και τηλεκατευθυνόμενους αυλούς.

* Φροντίστε να μην εισέλθει νερό στα δοχεία συσκευασίας
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

* Σε μεγάλες (μαζικές) πυρκαγιές χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους αυλούς. Εάν αυτό είναι αδύνατο αποσυρθείτε από την περιοχή και αφήστε την πυρκαγιά  να εξελιχθεί.

ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Στολή πλήρως στεγανή Χημικής Προστασίας από ατμούς πρέπει να φέρεται σε περιπτώσεις διαρροής χωρίς πυρκαγιά!
Μικρές Κηλίδες
* Περισυλλέξτε το με άμμο ή άλλο άκαυστο απορροφητικά υλικό και τοποθετήστε το σε δοχεία για να απορριφθεί με ασφάλεια αργότερα.
Μεγάλες Κηλίδες
* Δημιουργήστε ανάχωμα για να συγκεντρώσετε το νερό κατάσβεσης ώστε να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Μην χρησιμοποιήσετε την μέθοδο στόματος με στόμα εάν το θύμα έχει καταπιεί ή εισπνεύσει την ουσία. Εφαρμόστε την τεχνητή αναπνοή με την βοήθεια μιας μάσκας τσέπης που έχει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη ιατρική συσκευή.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα τοπικά, προσέξτε ώστε να μην εξαπλωθεί το υλικό στο δέρμα που δεν έχει προσβλήθεί.

* Φροντίστε ώστε να παραμείνει ο πάσχων σε θερμό και ήρεμο περιβάλλον.
* Τα συμπτώματα πρέπει να εξαφανισθούν όταν το άτομο εκτεθεί στον φρέσκο αέρα για περίπου 10 λεπτά.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.