Οδηγία 160 / Αλογονωμένοι Διαλύτες

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΥΓΕΙΑ

* Τοξικό με την κατάποση .
* Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν ζάλη ή ασφυξία.
* Η έκθεση σε κλειστό χώρο μπορεί να είναι βλαπτική.
* Η επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
* Η πυρκαγιά μπορεί να παράγει ερεθιστικά και/ή τοξικά αέρια.
* Το νερό κατάσβεσης ή αραίωσης που διαρρέει, μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Ορισμένα από αυτά τα υλικά μπορεί να καούν, αλλά κανένα δεν αναφλέγεται εύκολα.
* Οι περισσότεροι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα.
* Μίγματα αέρα/ατμού μπορεί να εκραγούν όταν αναφλεγούν.
* Το δοχείο συσκευασίας μπορεί να εκραγεί από την θερμότητα της πυρκαγιάς.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Αποκλείστε την περιοχή της ρύπανσης αμέσως σε ακτίνα τουλάχιστον 50.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Στηθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Πολλά αέρια είναι βαρύτερα από τον αέρα και θα διασκορπισθούν κατά μήκος του εδάφους και θα συγκεντρωθούν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (αποχετευτικό δίκτυο, υπόγεια, δεξαμενές).
* Αποφύγετε τους χώρους που βρίσκονται χαμηλά.
* Κάνετε εξαερισμό σε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.

* Φοράτε στολές χημικής προστασίας οι οποίες συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή!
Η βασική πυροσβεστική προστατευτική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 100 μέτρα.
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Πυρκαγιά
Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2 ή διασκορπισμένη βολή νερού.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες ή διασκορπισμένη βολή νερού.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Δημιουργήστε ανάχωμα ώστε να συλλέξετε το νερό κατάσβεσης για να απορριφθεί με ασφάλεια αργότερα. Μη διασκορπίζετε το υλικό.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων

* Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιμοποιήστε μη επανδρωμένους φορητούς  επιδαπέδιους ή/και τηλεκατευθυνόμενους αυλούς.

* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Μικρές Κηλίδες Υγρών
* Περισυλλέξτε το υλικό με άμμο ή άλλο άκαυστο απορροφητικό υλικό.
Μεγάλες Κηλίδες
* Δημιουργήστε ανάχωμα για να συγκεντρώσετε το νερό κατάσβεσης ώστε να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα τοπικά, προσέξτε ώστε να μην εξαπλωθεί το υλικό στο δέρμα που δεν έχει προσβλήθεί.
* Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό.
* Φροντίστε ώστε να παραμείνει ο πάσχων σε θερμό και ήρεμο περιβάλλον.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.