Οδηγία 161 / Ραδιενεργά Υλικά

 (Χαμηλού Επιπέδου Ακτινοβολίας)

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΥΓΕΙΑ
* Η ακτινοβολία παρουσιάζει ελάχιστο κίνδυνο στους εργαζόμενους στις μεταφορές, στο προσωπικό αντιμετώπισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και στο κοινό κατά την διάρκεια ατυχημάτων κατά την μεταφορά. Η αντοχή της συσκευασίας αυξάνει , καθώς αυξάνει ο ενδεχόμενος ραδιενεργός κίνδυνος του περιεχομένου.
* Πολύ χαμηλά επίπεδα των περιεχόμενων ραδιενεργών υλικών και χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας εκτός των συσκευασιών έχουν αποτέλεσμα μικρό κίνδυνο για τους ανθρώπους. Οι συσκευασίες που έχουν πάθει ζημιά μπορεί να απελευθερώσουν μετρήσιμες ποσότητες ραδιενεργού Υλικού, αλλά ο κίνδυνος που προσέρχεται απ' αυτές αναμένεται να είναι μικρός.
* Ορισμένα ραδιενεργά υλικά δεν μπορούν να ανιχνευθούν από τα συνήθως διαθέσιμα όργανα.
* Οι συσκευασίες δεν έχουν σημάνσεις ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ I, II, ή III. Ορισμένες μπορεί να έχουν ΚΕΝΕΣ σημάνσεις ή μπορεί να έχουν την λέξη "Radioactive" στην σήμανση της συσκευασίας.
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Ορισμένα από αυτά τα υλικά μπορεί να καούν, αλλά τα περισσότερα δεν αναφλέγονται εύκολα.
* Πολλά έχουν χάρτινη εξωτερική συσκευασία. Το περιεχόμενο (με μεγάλες ή μικρές διαστάσεις) μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες μορφές.
* Η ραδιενέργεια δεν αλλάζει την ευφλεκτικότητα ή άλλες ιδιότητες των υλικών.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Η προτεραιότητες για διάσωση, προστασία της ζωής, πρώτες βοήθειες , ελέγχου της πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων είναι υψηλότερες από της προτεραιότητα της μέτρησης των επιπέδων ραδιενέργειας.
* Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε.Ε.Α.Ε  πρέπει να ενημερωθεί για τις συνθήκες του ατυχήματος (Τηλ.210-6506700 & 210-6503000). Η Ε.Ε.Α.Ε είναι συνήθως υπεύθυνη για  τις αποφάσεις σχετικά με τις συνέπειες της ακτινοβολίας και την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα 25 μέτρα.
* Στηθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Κρατείστε ή απομονώστε τα μη τραυματισμένα άτομα ή τον εξοπλισμό που είναι ύποπτα ότι μολύνθηκαν. Καθυστερήστε την απολύμανση και τον καθαρισμό έως ότου λάβετε οδηγίες από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας .
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Οι αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης και η βασική πυροσβεστική στολή  θα παρέχουν επαρκή προστασία.

*  Είναι απαραίτητη η Απολύμανση για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό στην Θερμή ζώνη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 100 μέτρα.
Πυρκαγιά
* Όταν μεγάλη ποσότητα αυτών των υλικών εμπλακεί σε σε μεγάλη πυρκαγιά, εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση σε ακτίνα 300 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* Η παρουσία ραδιενεργού υλικού δεν θα επηρεάσει την διαδικασία κατάσβεσης και δεν πρέπει να επηρεάσει την επιλογή των τακτικών κατάσβεσης.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Μην μετακινήσετε τα πακέτα που έχουν υποστεί ζημιές. Απομακρύνετε από την περιοχή της πυρκαγιάς τις μη κατεστραμμένες συσκευασίες..

Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, νερό σε διασκορπισμένη βολή ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού, ομίχλη (πολύ μεγάλη ποσότητα)
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Μην αγγίξετε τις συσκευασίες  που έχουν υποστεί ζημιές ή το χυμένο υλικό.
* Καλύψτε την υγρή κηλίδα με άμμο, χώμα ή άλλο άκαυστο απορροφητικό υλικό.
* Καλύψτε τις κηλίδες σκόνης με πλαστικό φύλλο ή λινάτσα για να ελαχιστοποιήσετε τον διασκορπισμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

* Τα ιατρικά προβλήματα έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ανησυχίες για ραδιενέργεια.
* Δώστε τις πρώτες βοήθειες ανάλογα με την φύση του τραυματισμού.
* Μην καθυστερήσετε την φροντίδα και την μεταφορά ενός σοβαρά τραυματισμένου.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Τραυματισμένα άτομα μολυσμένα από την επαφή τους με το απελευθερωμένο υλικό, δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για το ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

* Βεβαιωθείτε ότι το Ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το Υλικό ή τα Υλικά που εμπλέκονται, ώστε να λάβουν προληπτικά μέτρα προστασίας για να εμποδίσουν την εξάπλωση της μόλυνσης.