Οδηγία 162 / Ραδιενεργά Υλικά

(Χαμηλού έως Μέτριου Επιπέδου Ακτινοβολίας)

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΥΓΕΙΑ
Η ακτινοβολία παρουσιάζει ελάχιστο κίνδυνο στους εργαζόμενους στις μεταφορές, το προσωπικό
* Συσκευασίες που δεν έχουν υποστεί ζημιές είναι ασφαλείς. Τα περιεχόμενα των συσκευασιών που έχουν υποστεί ζημιές μπορεί να προκαλέσουν έκθεση σε υψηλή εξωτερική ακτινοβολία ή σε εξωτερική και εσωτερική ακτινοβολία μαζί , εάν αυτά έχουν απελευθερωθεί.

* Μικρός κίνδυνος ακτινοβολίας υπάρχει όταν το υλικό είναι εντός της συσκευασίας. Εάν το υλικό απελευθερωθεί από τη συσκευασίας ή από το δοχείο του, ο κίνδυνος ποικίλει από Χαμηλός έως Μέτριος. Το επίπεδο του κινδύνου εξαρτάται από τον τύπο και την ποσότητα της ραδιενέργειας, το είδος του  υλικού που βρίσκεται στη συσκευασία και/ή στις επιφάνειες που μολύνει.
* Ορισμένα υλικά μπορεί να ελευθερωθούν από τις συσκευασίες κατά την διάρκεια ατυχημάτων μέτριας έντασης, αλλά οι κίνδυνοι για τον πληθυσμό δεν είναι μεγάλοι.

* Ελευθερωμένα ραδιενεργά υλικά ή μολυσμένα αντικείμενα συνήθως θα είναι ορατά εάν καταστραφεί η συσκευασία.
* Ορισμένα φορτία συσκευασμένων υλικών δεν θα έχουν την σήμανση  "ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ".
* Επιγραφές, σημάνσεις και συνοδευτικά έγγραφα παρέχουν προσδιορισμό της ταυτότητας.
* Ορισμένα πακέτα μπορεί να έχουν μία σήμανση "ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ" και μία Δεύτερη σήμανση κινδύνου. Ο Δεύτερος κίνδυνος είναι συνήθως μεγαλύτερος από τον κίνδυνο της ραδιενέργειας. Γι' αυτό ακολουθείστε την Οδηγία αυτή (162) καθώς επίσης και την οδηγία  που αντιστοιχεί στην ένδειξη της Δεύτερης κατηγορίας κινδύνου .
* Ορισμένα ραδιενεργά υλικά δεν μπορούν να ανιχνευθούν από τα συνήθως διαθέσιμα όργανα.

* Η διαρροή του νερού από την κατάσβεση της πυρκαγιάς του φορτίου μπορεί να προκαλέσει χαμηλού επιπέδου μόλυνση.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
*Ορισμένα από αυτά τα υλικά μπορεί να καούν, αλλά τα περισσότερα δεν αναφλέγονται εύκολα.

*Μεταλλικά κομματάκια Ουρανίου και Θορίου μπορεί να αναφλεγούν αυτόματα εάν εκτεθούν στον αέρα  . Βλέπε Οδηγία 136 >>

*Τα νιτρικά άλατα και τα οξειδωτικά μπορεί να αναφλέξουν άλλα καύσιμα .  Βλέπε Οδηγία 141 >>

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Οι προτεραιότητες για διάσωση, προστασία της ζωής, πρώτες βοήθειες , έλεγχο της πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων είναι υψηλότερες από την προτεραιότητα της μέτρησης των επιπέδων ραδιενέργειας.
* Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε.Ε.Α.Ε  πρέπει να ενημερωθεί για τις συνθήκες του ατυχήματος (Τηλ.210-6506700 & 210-6503000). Η Ε.Ε.Α.Ε είναι συνήθως υπεύθυνη για  τις αποφάσεις σχετικά με τις συνέπειες της ακτινοβολίας και την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα 25 μέτρα.
* Στηθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Κρατείστε ή απομονώστε τα μη τραυματισμένα άτομα ή τον εξοπλισμό που είναι ύποπτα ότι μολύνθηκαν. Καθυστερήστε την απολύμανση και τον καθαρισμό έως ότου λάβετε οδηγίες από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας .
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Οι αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης και η βασική πυροσβεστική στολή  θα παρέχουν επαρκή προστασία.

* Είναι απαραίτητη η Απολύμανση για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό στην Θερμή ζώνη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 100 μέτρα.
Πυρκαγιά
* Όταν μεγάλη ποσότητα αυτών των υλικών εμπλακεί σε σε μεγάλη πυρκαγιά, εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση σε ακτίνα 300 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* Η παρουσία ραδιενεργού υλικού δεν θα επηρεάσει την διαδικασία κατάσβεσης και δεν πρέπει να επηρεάσει την επιλογή των τακτικών κατάσβεσης.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Μην μετακινήσετε τα πακέτα που έχουν υποστεί ζημιές. Απομακρύνετε από την περιοχή της πυρκαγιάς τις μη κατεστραμμένες συσκευασίες..

Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, νερό σε διασκορπισμένη βολή ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού, ομίχλη (πολύ μεγάλη ποσότητα)

*Περιορίστε με ανάχωμα το νερό κατάσβεσης για να απορριφθεί με ασφάλεια αργότερα

ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ

* Μην αγγίξετε τις συσκευασίες  που έχουν υποστεί ζημιές ή το χυμένο υλικό.
* Καλύψτε την υγρή κηλίδα με άμμο, χώμα ή άλλο άκαυστο απορροφητικό υλικό.

* Δημιουργήστε ανάχωμα για να συλλέξετε μεγάλες κηλίδες υγρών.
* Καλύψτε τις κηλίδες σκόνης με πλαστικό φύλλο ή λινάτσα για να ελαχιστοποιήσετε τον διασκορπισμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Τα ιατρικά προβλήματα έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ανησυχίες για ραδιενέργεια.
* Δώστε τις πρώτες βοήθειες ανάλογα με την φύση του τραυματισμού.
* Μην καθυστερήσετε την φροντίδα και την μεταφορά ενός σοβαρά τραυματισμένου.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Τραυματισμένα άτομα μολυσμένα από επαφή με το ελευθερωμένο υλικό δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για το ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

* Βεβαιωθείτε ότι το Ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το Υλικό ή τα Υλικά που εμπλέκονται, ώστε να λάβουν προληπτικά μέτρα προστασίας για να εμποδίσουν την εξάπλωση της μόλυνσης.