Οδηγία 163 / Ραδιενεργά Υλικά

(Χαμηλού έως Υψηλού Επιπέδου Ακτινοβολίας)

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΥΓΕΙΑ
Η ακτινοβολία παρουσιάζει ελάχιστο κίνδυνο για τους εργαζόμενους στις μεταφορές, το προσωπικό  υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και το κοινό  κατά την διάρκεια ατυχημάτων στην μεταφορά των υλικών αυτών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος του ραδιενεργού υλικού, τόσο αυξάνεται η αντοχή της συσκευασίας.
* Συσκευασίες που δεν έχουν υποστεί ζημιές είναι ασφαλείς. Τα περιεχόμενα των συσκευασιών που έχουν υποστεί ζημιές μπορεί να προκαλέσουν υψηλότερη εξωτερική έκθεση ακτινοβολίας ή εξωτερική και εσωτερική έκθεση ακτινοβολίας μαζί , εάν τα περιεχόμενα τους έχουν απελευθερωθεί.
* Συσκευασίες Τύπου Α (Χαρτοκιβώτια, κουτιά, Βαρέλια, τεμάχια  κ.λπ....) που έχουν σήμανση με το χαρακτηρισμό "Type  A" (Τύπος Α) στις συσκευασίες ή στα συνοδευτικά έγγραφα, περιέχουν μη επικίνδυνες για την ζωή ποσότητες. Μερική απελευθέρωση αναμένεται εάν οι συσκευασίες "Τύπου Α" καταστραφούν σε ατυχήματα. μικρής έκτασης.
* Οι συσκευασίες Τύπου Β (Type  A), και οι σπάνια εμφανιζόμενες συσκευασίες Τύπου Γ (Type  Γ), (Μεγάλες και Μικρές  συνήθως μεταλλικές) περιέχουν τις πιο επικίνδυνες ποσότητες. Μπορούν να προσδιοριστούν από τις σημάνσεις συσκευασίας ή από τα συνοδευτικά έγγραφα.  Συνθήκες που μπορούν να απειλήσουν την ζωή μπορούν να δημιουργηθούν εάν τα περιεχόμενα απελευθερωθούν ή αν το περίβλημα της συσκευασίας καταστραφεί. Λόγω του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της δοκιμής των συσκευασιών, αυτές οι συνθήκες αναμένονται μόνο σε  ατυχήματα μεγάλης έκτασης.
* Τα φορτία με την ένδειξη  "Special Arrangements" που όμως συναντιούνται σπάνια , μπορεί να είναι συσκευασίες Τύπου Α, Τύπου Β ή Τύπου C. Ο τύπος της συσκευασίας θα σημαίνεται πάνω στις συσκευασίες και οι λεπτομέρειες της αποστολής εμπορεύματος θα υπάρχουν στα συνοδευτικά έγγραφα.
* Σημάνσεις ραδιενέργιας που υποδηλώνουν επίπεδα ακτινοβολίας με την ένδειξη, "White-I" (Λευκό Ι),  όταν είναι μεμονομένες και οι συσκευασίες δεν έχουν καταστραφεί,  τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι πολύ χαμηλά [μικρότερα από 0.005 mSv/h (0.5 mrem/h)].
* Σημάνσεις ραδιενεργιας που υποδηλώνουν επίπεδα ακτινοβολίας με την ένδειξη, "Yellow-II" (Κίρτινο-ΙΙ) και "Yellow-III (Κίτρινο-ΙΙΙ), έχουν υψηλότερα επίπεδα ακτινοβολίας. Ο δείκτης μεταφορών [ Transport Index (ΤΙ) ] στην επιγραφή προσδιορίζει το μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας σε mrem/h σε απόσταση ενός μέτρου από μια μεμονωμένη μη κατεστραμμένη συσκευασία.
* Ορισμένα ραδιενεργά υλικά δεν μπορούν να ανιχνευθούν από τα συνήθως διαθέσιμα όργανα.
* Το νερό από την κατάσβεση της πυρκαγιάς του φορτίου μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Ορισμένα από αυτά τα υλικά μπορεί να καούν, αλλά τα περισσότερα δεν αναφλέγονται εύκολα.
* Η ραδιενέργεια δεν αλλάζει την ευφλεκτικότητα ή άλλες ιδιότητες των υλικών.
* Συσκευασίες Τύπου B (TypeΒ) είναι σχεδιασμένες και αξιολογημένες για να αντέχουν σε ολική εμπλοκή με πυρκαγιά σε θερμοκρασίες των 800 oC για περίοδο 30 πρώτων λεπτών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Οι προτεραιότητες για διάσωση, προστασία της ζωής, πρώτες βοήθειες , έλεγχο της πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων είναι υψηλότερες από την προτεραιότητα της μέτρησης των επιπέδων ραδιενέργειας.
* Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε.Ε.Α.Ε  πρέπει να ενημερωθεί για τις συνθήκες του ατυχήματος (Τηλ.210-6506700 & 210-6503000). Η Ε.Ε.Α.Ε είναι συνήθως υπεύθυνη για  τις αποφάσεις σχετικά με τις συνέπειες της ακτινοβολίας και την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα 25 μέτρα.
* Στηθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Κρατείστε ή απομονώστε τα μη τραυματισμένα άτομα ή τον εξοπλισμό που είναι ύποπτα ότι μολύνθηκαν. Καθυστερήστε την απολύμανση και τον καθαρισμό έως ότου λάβετε οδηγίες από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας .
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Οι αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης και η βασική πυροσβεστική στολή  θα παρέχουν επαρκή προστασία από την εσωτερική μόλυνση του οργανισμού (Εισπνοή ραδιενεργής σκόνης, μόλυνση από κοψίματα κλπ), αλλά όχι από την  εξωτερική ακτινοβολία.

* Είναι απαραίτητη η Απολύμανση για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό στην Θερμή ζώνη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 100 μέτρα.
Πυρκαγιά
* Όταν μεγάλη ποσότητα αυτών των υλικών εμπλακεί σε σε μεγάλη πυρκαγιά, εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση σε ακτίνα 300 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* Η παρουσία ραδιενεργού υλικού δεν θα επηρεάσει την διαδικασία κατάσβεσης και δεν πρέπει να επηρεάσει την επιλογή των τακτικών κατάσβεσης.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Μην μετακινήσετε τα πακέτα που έχουν υποστεί ζημιές. Απομακρύνετε από την περιοχή της πυρκαγιάς τις μη κατεστραμμένες συσκευασίες..

Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, νερό σε διασκορπισμένη βολή ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού, ομίχλη (πολύ μεγάλη ποσότητα)

*Περιορίστε με ανάχωμα το νερό κατάσβεσης για να απορριφθεί με ασφάλεια αργότερα

ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Μην αγγίξετε τις συσκευασίες  που έχουν υποστεί ζημιές ή το χυμένο υλικό.
* Υγρές επιφάνειες μη κατεστραμμένων  ή ελαφρώς κατεστραμμένων συσκευασιών, σπάνια αποτελούν ένδειξη πλήρους καταστροφής της συσκευασίας. Οι περισσότερες συσκευασίες που έχουν περιεχόμενο σε υγρή μορφή διαθέτουν εσωτερικά δοχεία και/ή εσωτερικά απορροφητικά υλικά.
* Καλύψτε την υγρή κηλίδα με άμμο, χώμα ή άλλο άκαυστο απορροφητικό υλικό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Τα ιατρικά προβλήματα έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ανησυχίες για ραδιενέργεια.
* Δώστε τις πρώτες βοήθειες ανάλογα με την φύση του τραυματισμού.
* Μην καθυστερήσετε την φροντίδα και την μεταφορά ενός σοβαρά τραυματισμένου.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Τραυματισμένα άτομα μολυσμένα από επαφή με το ελευθερωμένο υλικό δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για το ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

* Βεβαιωθείτε ότι το Ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το Υλικό ή τα Υλικά που εμπλέκονται, ώστε να λάβουν προληπτικά μέτρα προστασίας για να εμποδίσουν την εξάπλωση της μόλυνσης.