Οδηγία 164 / Ραδιενεργά Υλικά

(Ειδικοί Τύποι / Χαμηλού έως Υψηλού Επιπέδου Εξωτερικής Ακτινοβολίας)

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΥΓΕΙΑ
Η ακτινοβολία παρουσιάζει ελάχιστο κίνδυνο για τους εργαζόμενους στις μεταφορές, το προσωπικό  υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και το κοινό  κατά την διάρκεια ατυχημάτων στην μεταφορά των υλικών αυτών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος του ραδιενεργού υλικού, τόσο αυξάνεται η αντοχή της συσκευασίας.
* Συσκευασίες που δεν έχουν υποστεί ζημιές είναι ασφαλείς. Τα περιεχόμενα των συσκευασιών που έχουν υποστεί ζημιές μπορεί να προκαλέσουν  εξωτερική έκθεση ακτινοβολίας και πολύ περισσότερη, εάν τα περιεχόμενα (πηγές σε κάψουλες) τους έχουν απελευθερωθεί. Δεν αναμένεται μόλυνση και η εσωτερικοί κίνδυνοι από την ακτινοβολία, αλλά αυτό δεν είναι και απόλυτο.
* Συσκευασίες Τύπου Α (Χαρτοκιβώτια, κουτιά, βαρέλια, τεμάχια  κ.λπ....) που έχουν σήμανση με το χαρακτηρισμό "Type  A" (Τύπος Α) στις συσκευασίες ή στα συνοδευτικά έγγραφα, περιέχουν μη επικίνδυνες για την ζωή ποσότητες. Οι ραδιενεργές πηγές μπορεί να απελευθερωθούν εάν οι συσκευασίες "Τύπου Α" καταστραφούν σε ατυχήματα. μικρής έκτασης.
* Οι συσκευασίες Τύπου Β (Type  A), και οι σπάνια εμφανιζόμενες συσκευασίες Τύπου Γ (Type  Γ), (Μεγάλες και Μικρές  συνήθως μεταλλικές) περιέχουν τις πιο επικίνδυνες ποσότητες. Μπορούν να προσδιοριστούν από τις σημάνσεις συσκευασίας ή από τα συνοδευτικά έγγραφα.  Συνθήκες που μπορούν να απειλήσουν την ζωή μπορούν να δημιουργηθούν εάν τα περιεχόμενα απελευθερωθούν ή αν το περίβλημα της συσκευασίας καταστραφεί. Λόγω του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της δοκιμής των συσκευασιών, αυτές οι συνθήκες αναμένονται μόνο σε  ατυχήματα μεγάλης έκτασης.
* Σημάνσεις ραδιενεργιας που υποδηλώνουν επίπεδα ακτινοβολίας με την ένδειξη, "White-I" (Λευκό Ι),  όταν είναι μεμονομένες και οι συσκευασίες δεν έχουν καταστραφεί,  τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι πολύ χαμηλά [μικρότερα από 0.005 mSv/h (0.5 mrem/h)].
* Σημάνσεις ραδιενεργιας που υποδηλώνουν επίπεδα ακτινοβολίας με την ένδειξη, "Yellow-II" (Κίρτινο-ΙΙ) και "Yellow-III (Κίτρινο-ΙΙΙ), έχουν υψηλότερα επίπεδα ακτινοβολίας. Ο δείκτης μεταφορών "Transport Index" (ΤΙ) στην επιγραφή προσδιορίζει το μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας σε mrem/h σε απόσταση ενός μέτρου από μια μεμονωμένη μη κατεστραμμένη συσκευασία.
* Η ακτινοβολία από τα περιεχόμενα των συσκευασιών, συνήθως σε ανθεκτικές μεταλλικές κάψουλες,  μπορούν να ανιχνευθούν από τα περισσότερα όργανα ακτινοβολίας.
* Το νερό από την κατάσβεση της πυρκαγιάς του φορτίου μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Οι συσκευασίες μπορεί να καούν εντελώς χωρίς κίνδυνο απώλειας του περιεχομένου από τις σφραγισμένες κάψουλες της πηγής.
* Η ραδιενέργεια δεν αλλάζει την ευφλεκτικότητα ή άλλες ιδιότητες των υλικών.
* Οι κάψουλες συσκευασίας ραδιενεργών πηγών και συσκευασίες τύπου Β είναι σχεδιασμένες και αξιολογημένες για να αντέχουν σε ολική εμπλοκή με φλόγες πυρκαγιάς σε θερμοκρασίες των 800 C.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Οι προτεραιότητες για διάσωση, προστασία της ζωής, πρώτες βοήθειες , έλεγχο της πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων είναι υψηλότερες από την προτεραιότητα της μέτρησης των επιπέδων ραδιενέργειας.
* Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε.Ε.Α.Ε  πρέπει να ενημερωθεί για τις συνθήκες του ατυχήματος (Τηλ.210-6506700 & 210-6503000). Η Ε.Ε.Α.Ε είναι συνήθως υπεύθυνη για  τις αποφάσεις σχετικά με τις συνέπειες της ακτινοβολίας και την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα 25 μέτρα.
* Σταθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Κρατείστε ή απομονώστε τα μη τραυματισμένα άτομα ή τον εξοπλισμό που είναι ύποπτα ότι μολύνθηκαν. Καθυστερήστε την απολύμανση και τον καθαρισμό έως ότου λάβετε οδηγίες από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας .
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Οι αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης και η βασική πυροσβεστική στολή  θα παρέχουν επαρκή προστασία από την εσωτερική μόλυνση του οργανισμού (Εισπνοή ραδιενεργής σκόνης, μόλυνση από κοψίματα κλπ), αλλά όχι από την  εξωτερική ακτινοβολία.

* Είναι απαραίτητη η Απολύμανση για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό στην Θερμή ζώνη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 100 μέτρα.
Πυρκαγιά
* Όταν μεγάλη ποσότητα αυτών των υλικών εμπλακεί σε σε μεγάλη πυρκαγιά, εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση σε ακτίνα 300 μέτρων

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* Η παρουσία ραδιενεργού υλικού δεν θα επηρεάσει την διαδικασία κατάσβεσης και δεν πρέπει να επηρεάσει την επιλογή των τακτικών κατάσβεσης.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Μην μετακινήσετε τα πακέτα που έχουν υποστεί ζημιές. Απομακρύνετε από την περιοχή της πυρκαγιάς τις μη κατεστραμμένες συσκευασίες..

Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, νερό σε διασκορπισμένη βολή ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού, ομίχλη (πολύ μεγάλη ποσότητα)

ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Μην αγγίξετε συσκευασίες που έχουν υποστεί ζημιές ή το χυμένο υλικό.

* Υγρές επιφάνειες μη κατεστραμμένων  ή ελαφρώς κατεστραμμένων συσκευασιών, σπάνια αποτελούν ένδειξη πλήρους καταστροφής της συσκευασίας.

* Τα περιεχόμενο είναι σπάνια σε υγρή μορφή. Το περιεχόμενο είναι συνήθως μεταλλική κάψουλα, η οποία φαίνεται εύκολα εάν απελευθερωθεί από την συσκευασία.
* Εάν η κύρια κάψουλα συσκευασίας διαπιστωθεί ότι βρίσκεται εκτός της συσκευασίας, ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Παραμείνετε μακριά και περιμένετε συμβουλές από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρειας.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Τα ιατρικά προβλήματα έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ανησυχίες για ραδιενέργεια.
* Δώστε τις πρώτες βοήθειες ανάλογα με την φύση του τραυματισμού.
* Μην καθυστερήσετε την φροντίδα και την μεταφορά ενός σοβαρά τραυματισμένου.
* Άτομα που εκτέθηκαν σε ειδικού τύπου πηγές δεν είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί με ραδιενεργό υλικό.

* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.

* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Τραυματισμένα άτομα μολυσμένα από επαφή με το ελευθερωμένο υλικό δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για το ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

* Βεβαιωθείτε ότι το Ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το Υλικό ή τα Υλικά που εμπλέκονται, ώστε να λάβουν προληπτικά μέτρα προστασίας για να εμποδίσουν την εξάπλωση της μόλυνσης.