Οδηγία 165 / Ραδιενεργά Υλικά

(Σχάσιμα / Χαμηλού έως Υψηλού Επιπέδου Ακτινοβολίας)

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΥΓΕΙΑ

Η ακτινοβολία παρουσιάζει ελάχιστο κίνδυνο για τους εργαζόμενους στις μεταφορές, το προσωπικό  υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και το κοινό  κατά την διάρκεια ατυχημάτων στην μεταφορά των υλικών αυτών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος του ραδιενεργού υλικού, τόσο αυξάνεται η αντοχή της συσκευασίας.
* Συσκευασίες που δεν έχουν υποστεί ζημιές είναι ασφαλείς. Τα περιεχόμενα των συσκευασιών που έχουν υποστεί ζημιές μπορεί να προκαλέσουν υψηλότερη εξωτερική έκθεση ακτινοβολίας ή εξωτερική και εσωτερική έκθεση ακτινοβολίας μαζί , εάν τα περιεχόμενα τους έχουν απελευθερωθεί.

*Οι συσκευασίες Τύπου AF ή IF   που προσδιορίζονται από τις σημάνσεις συσκευασίας τους, δεν περιέχουν απειλητικές  για τη ζωή ποσότητες Υλικών. Τα εξωτερικά επίπεδα ακτινοβολίας είναι χαμηλά και οι συσκευασίες σχεδιάζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται για να ελέγξουν τις απελευθερώσεις και για να αποτρέψουν μια αλυσιδωτή αντίδραση υπό τους αυστηρούς όρους μεταφορών.

* Οι συσκευασίες Τύπου B(U)F, B(M)F και CF (που προσδιορίζονται από τις ενδείξεις στη συσκευασίας ή τα συνοδευτικά έγγραφα) περιέχουν ενδεχομένως ποσότητες απειλητικές για τη ζωή.  Λόγω του σχεδιασμού, της αξιολόγησης, και της δοκιμής των συσκευασιών, οι αλυσιδωτές αντιδράσεις διάσπασης αποτρέπονται και οι απελευθερώσεις δεν αναμένονται να είναι απειλητικές για την ζωή εκτός των πολύ σοβαρών ατυχημάτων.
* Οι σπανίως συναντώμενες "special arrangement" (Ειδικής Συμφωνίας) αποστολές εμπορευμάτων μπορεί να έχουν συσκευασίες Τύπου AF, BF ή CF. Ο τύπος της συσκευασίας θα σημειώνεται πάνω στα πακέτα και οι λεπτομέρειες της αποστολής εμπορεύματος θα υπάρχουν στα συνοδευτικά έγγραφα.
*
Η ένδειξη  "Transport Index" (ΤΙ) που παρουσιάζεται στις ετικέτες ή στα συνοδευτικά έγγραφα πιθανόν να μην υποδεικνύει το επίπεδο ακτινοβολίας σε ένα μέτρο από μια μεμονωμένη, μη κατεστραμμένη συσκευασία αντίθετα μπορεί να συσχετίζεται με το χειρισμό που απαιτείται κατά την διάρκεια της μεταφοράς , λόγω των σχάσιμων ιδιοτήτων των υλικών. Εναλλακτικά, η σχάσιμη φύση του περιεχομένου μπορεί να υποδειχθεί από έναν κρίσιμο δείκτη ασφάλειας (CSI) σε μια ειδική ετικέτα με την ένδειξη ΣΧΑΣΙΜΟ ή στο έγγραφο φορτίου αποστολής.
* Ορισμένα ραδιενεργά υλικά δεν μπορούν να ανιχνευθούν από τα συνήθως διαθέσιμα όργανα.
* Το νερό από την κατάσβεση της πυρκαγιάς του φορτίου δεν αναμένεται να προκαλέσει μόλυνση.
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Αυτά τα υλικά είναι σπάνια αναφλέξιμα. Οι συσκευασίες είναι σχεδιασμένες ώστε να αντέχουν πυρκαγιές χωρίς να προκαλείται ζημιά στα περιεχόμενα.
* Η ραδιενέργεια δεν αλλάζει την ευφλεκτικότητα ή άλλες ιδιότητες των υλικών.
* Συσκευασίες Τύπου AF ή IF, B(U)F, B(M)F και CF είναι σχεδιασμένες και αξιολογημένες για να αντέχουν σε ολική εμπλοκή με  πυρκαγιά σε θερμοκρασίες των 800 C για περίοδο 30 πρώτων λεπτών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Οι προτεραιότητες για διάσωση, προστασία της ζωής, πρώτες βοήθειες , έλεγχο της πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων είναι υψηλότερες από την προτεραιότητα της μέτρησης των επιπέδων ραδιενέργειας.
* Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε.Ε.Α.Ε  πρέπει να ενημερωθεί για τις συνθήκες του ατυχήματος (Τηλ.210-6506700 & 210-6503000). Η Ε.Ε.Α.Ε είναι συνήθως υπεύθυνη για  τις αποφάσεις σχετικά με τις συνέπειες της ακτινοβολίας και την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα 25 μέτρα.
* Στηθείτε από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Κρατείστε ή απομονώστε τα μη τραυματισμένα άτομα ή τον εξοπλισμό που είναι ύποπτα ότι μολύνθηκαν. Καθυστερήστε την απολύμανση και τον καθαρισμό έως ότου λάβετε οδηγίες από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας .
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Οι αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης και η βασική πυροσβεστική στολή  θα παρέχουν επαρκή προστασία από την εσωτερική μόλυνση του οργανισμού (Εισπνοή ραδιενεργής σκόνης, μόλυνση από κοψίματα κλπ), αλλά όχι από την  εξωτερική ακτινοβολία.

* Είναι απαραίτητη η Απολύμανση για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό στην Θερμή ζώνη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 100 μέτρα.
Πυρκαγιά
* Όταν μεγάλη ποσότητα αυτών των υλικών εμπλακεί σε σε μεγάλη πυρκαγιά, εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση σε ακτίνα 300 μέτρων

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* Η παρουσία ραδιενεργού υλικού δεν θα επηρεάσει την διαδικασία κατάσβεσης και δεν πρέπει να επηρεάσει την επιλογή των τακτικών κατάσβεσης.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Μην μετακινήσετε τα πακέτα που έχουν υποστεί ζημιές. Απομακρύνετε από την περιοχή της πυρκαγιάς τις μη κατεστραμμένες συσκευασίες..

Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, νερό σε διασκορπισμένη βολή ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Διασκορπισμένη βολή νερού, ομίχλη (πολύ μεγάλη ποσότητα)

ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Μην αγγίξετε συσκευασίες που έχουν υποστεί ζημιές ή το χυμένο υλικό.

* Υγρές επιφάνειες μη κατεστραμμένων  ή ελαφρώς κατεστραμμένων συσκευασιών, σπάνια αποτελούν ένδειξη πλήρους καταστροφής της συσκευασίας. Οι περισσότερες συσκευασίες που έχουν περιεχόμενο σε υγρή μορφή διαθέτουν εσωτερικά δοχεία και/ή εσωτερικά απορροφητικά υλικά.

Κηλίδες Υγρών
* Τα περιεχόμενα των πακέτων σπάνια είναι υγρά. Εάν υπάρχει κάποια μόλυνση ραδιενέργειας από κάποιο ελευθερωμένο υγρό, πιθανόν θα είναι χαμηλού επιπέδου.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Τα ιατρικά προβλήματα έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ανησυχίες για ραδιενέργεια.
* Δώστε τις πρώτες βοήθειες ανάλογα με την φύση του τραυματισμού.
* Μην καθυστερήσετε την φροντίδα και την μεταφορά ενός σοβαρά τραυματισμένου.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Τραυματισμένα άτομα μολυσμένα από επαφή με το ελευθερωμένο υλικό δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για το ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

* Βεβαιωθείτε ότι το Ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το Υλικό ή τα Υλικά που εμπλέκονται, ώστε να λάβουν προληπτικά μέτρα προστασίας για να εμποδίσουν την εξάπλωση της μόλυνσης.