Οδηγία 169 / Αλουμίνιο (Τηγμένο)

 

 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Η ουσία μεταφέρεται σε μορφή τήγματος σε θερμοκρασία πάνω από 705°C.
* Βίαιη αντίδραση με το νερό, επαφή μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή μπορεί να παράγει εύφλεκτο αέριο.
* Μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη σε εύφλεκτα υλικά (ξύλο, χαρτί, έλαια, υφάσματα κ.τ.λ.).
* Επαφή με νιτρικά άλατα ή άλλα οξειδωτικά μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
* Επαφή με δοχεία ή άλλα υλικά, συμπεριλαμβανομένων κρύων, υγρών ή βρώμικων εργαλείων, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
* Η επαφή με τσιμέντο θα προκαλέσει θρυψάλισμα και μικρές αναπηδήσεις.
ΥΓΕΙΑ
* Η επαφή προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
* Η πυρκαγιά μπορεί να παράγει ερεθιστικά και/ή τοξικά αέρια.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα 50 μέτρα.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Κάνετε εξαερισμό σε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
* Φορέστε την βασική πυράντοχη πυροσβεστική στολή, συμπεριλαμβανομένων του κράνους, της προσωπίδας του κράνους  και των γαντιών. Αυτό θα προσφέρει περιορισμένη θερμική προστασία.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* Μην Χρησιμοποιήσετε Νερό, εκτός από καταστάσεις που απειλούν την ζωή και τότε μόνο σε  διασκορπισμένη βολή.
* Μην χρησιμοποιήσετε αλογονωμένα ( HALON) κατασβεστικά υλικά ή αφρό.
* Απομακρύνετε τα υλικά που είναι πιθανό να αναφλεγούν έξω από την πορεία της επεκτεινόμενης λίμνης, εάν μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια
* Σβήστε τις πυρκαγιές που άναψε το τηγμένο υλικό χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο για το καιγόμενο υλικό. Κρατήστε τα αλογονωμένα κατασβεστικά υλικά και τον αφρό μακριά από το τηγμένο υλικό.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* Μην προσπαθήσετε να σταματήσετε την διαρροή, λόγω του κινδύνου έκρηξης.
* Απομακρύνετε τα καύσιμα υλικά (ξύλο, χαρτί, έλαια κλπ.) από την περιοχή που έχει χυθεί το υλικό.
* Η ουσία είναι πολύ ρευστή, απλώνεται γρήγορα και μπορεί να πιτσιλίσει. Μην προσπαθήσετε να την σταματήσετε με φτυάρια ή άλλα αντικείμενα.
* Δημιουργήστε ανάχωμα αρκετά μακριά από την κηλίδα. Χρησιμοποιήστε ξερή άμμο για να περιορίσετε την ροή του υλικού.
* Όπου είναι δυνατό αφήστε το τηγμένο υλικό να στερεοποιηθεί από μόνο του.
* Αποφύγετε την επαφή ακόμα και μετά την στερεοποίηση του υλικού. Το τηγμένο, θερμό αλουμίνιο μοιάζει με το ψυχρό. Μην αγγίζετε εκτός εάν γνωρίζετε ότι είναι κρύο.
* Καθαρίστε το κάτω από την επίβλεψη ενός ειδικού αφού το υλικό στερεοποιηθεί.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Για σοβαρά εγκαύματα απαιτείται ιατρική περίθαλψη αμέσως.
* Η αφαίρεση του στερεοποιημένου τήγματος υλικού από το δέρμα χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.

* Φροντίστε ώστε να παραμείνει ο πάσχων σε θερμό και ήρεμο περιβάλλον.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.