Οδηγία 170 / Μέταλλα

  (Σκόνες, Ρινίσματα, Κομματάκια, γρέζια κλπ)

 

 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Μπορεί να αντιδράσουν βίαια ή εκρηκτικά όταν έλθουν σε επαφή με το νερό.
* Ορισμένα μεταφέρονται μέσα σε εύφλεκτα υγρά.
* Μπορεί να αναφλεγεί από τριβή, θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγες.
*Ορισμένα από αυτά τα υλικά θα καούν παράγοντας έντονη θερμότητα
* Σκόνες ή ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μίγματα στον αέρα.
* Τα δοχεία συσκευασίας μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν.
* Μπορεί να αναφλεγούν ξανά μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

ΥΓΕΙΑ
* Τα οξείδια από πυρκαγιές μετάλλων είναι σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.
* Εισπνοή ή επαφή με τις ουσίες ή τα προϊόντα αποσύνθεσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία ή θάνατο.
* Η πυρκαγιά μπορεί να παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
* Το νερό κατάσβεσης ή αραίωσης που διαρρέει, μπορεί να προκαλέσει ρύπανση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα 25 για τα στερεά και 50 μέτρα για τα υγρά.
* Σταθείτε από την πλευρά που πνέει ο άνεμος.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
Η βασική πυροσβεστική προστατευτική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 50 μέτρα.
Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρα ή Δεξαμενές ή Βαγόνια τρένων
* Εάν εμπλέκονται στην πυρκαγιά δεξαμενές, σιδηροδρομικά βαγόνια ή Βυτιοφόρα οχήματα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων, επίσης εξετάστε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΝΕΡΟ, ΑΦΡΟ Ή CO2.
* Εάν ρίξετε νερό σε πυρκαγιές μετάλλων μπορεί να παραχθεί αέριο υδρογόνο, που αποτελεί ένα πολύ μεγάλο παράγοντα κινδύνου έκρηξης, ιδιαίτερα εάν η πυρκαγιά βρίσκεται σε κλειστό περιβάλλον (π.χ. κτίριο, χώρο αποθήκευσης φορτίου κλπ.).
* Χρησιμοποιήστε ΞΗΡΗ άμμο, σκόνη γραφίτη, κατασβεστικά υλικά βασισμένα σε ξηρό χλωριούχο νάτριο, G-1Ò  ή Met-L-XÒ  σκόνη.
* Η κατάσβεση πυρκαγιών μετάλλων με αποστέρηση του αέρα είναι προτιμότερη από την χρησιμοποίηση νερού.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές ή Φορτία Οχημάτων/Ρυμουλκούμενων
* Εάν είναι αδύνατο να την σβήσετε, προστατεύστε τα περιβάλλοντα αντικείμενα και αφήστε την πυρκαγιά να σβήσει μόνη της.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ όλες της πηγές ανάφλεξης (απαγόρευση καπνίσματος, λάμψεις, σπινθήρες ή φλόγες στην γειτονική περιοχή).
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Φροντίστε ώστε να παραμείνει ο πάσχων σε θερμό και ήρεμο περιβάλλον.

* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.