Οδηγία 171 / Ουσίες (Μικρού έως Μεσαίου Κινδύνου)

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Ορισμένα μπορεί να καούν αλλά κανένα δεν θα αναφλεγεί εύκολα.
* Τα δοχεία συσκευασίας μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν.
* Μπορεί να μεταφέρεται θερμό.
ΥΓΕΙΑ
* Εισπνοή του υλικού μπορεί να είναι βλαπτική για την υγεία.
* Η επαφή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
* Εισπνοή σκόνης αμιάντου μπορεί να έχει βλαπτική επίδραση στα πνευμόνια.
* Η πυρκαγιά μπορεί να παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.

* Μερικά υγρά παράγουν ατμούς οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ζάλη ή λιποθυμία.
* Διαρροή του νερού κατάσβεσης μπορεί να προκαλέσει ρύπανση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα 25 για τα στερεά και 50 μέτρα για τα υγρά.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
* Σταθείτε από την πλευρά που πνέει ο άνεμος.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
Η βασική πυροσβεστική προστατευτική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κηλίδα
* Συμβουλευθείτε τον πίνακα των αποστάσεων αποκλεισμού της περιοχής ανάλογα με την χημική ουσία. Για υλικά που δεν αναγράφονται στον πίνακα αυξήστε την απόσταση που αναφέρεται στην "ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" όσο χρειαστεί,  προς την διεύθυνση που φυσά ο άνεμος. Δείτε τον Πίνακα Αποστάσεων Αποκλεισμού Περιοχής >>
Πυρκαγιά σε Βαγόνια τρένων ή Ρυμουλκούμενα οχήματα
* Εάν εμπλέκονται βαγόνια τρένου ή ρυμουλκούμενα οχήματα σε πυρκαγιά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ την περιοχή σε ακτίνα 800 μέτρων. Επίσης εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Πυρκαγιά
Μικρές Πυρκαγιές
* Ξηρή σκόνη, CO2, νερό ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
Μεγάλες Πυρκαγιές
* Νερό, ομίχλη ή αφρός χαμηλής διόγκωσης.
* Απομακρύνετε τα δοχεία συσκευασίας από την περιοχή της πυρκαγιάς, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Μην διασκορπίζετε το χυμένο υλικό με υψηλής πίεσης βολές νερού.
* Περιορίστε με ανάχωμα το νερό κατάσβεσης για να απορριφθεί με ασφάλεια αργότερα.
Πυρκαγιές στις οποίες εμπλέκονται Δεξαμενές
* Ψύξτε τα δοχεία συσκευασίας με μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετή ώρα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
* Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση εντεινόμενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλείας ή σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος της δεξαμενής.
* ΠΑΝΤΑ μείνετε μακριά από δεξαμενές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Εμποδίστε τον σχηματισμό νέφους σκόνης.
* Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης αμιάντου.
Μικρές Ξηρές Κηλίδες
* Με καθαρό φτυάρι  τοποθετήστε το σε σε καθαρό, ξηρό δοχείο και που το πώμα του  θα παραμένει χαλαρό. Απομακρύνετε τα δοχεία από την περιοχή της ρύπανσης.
Μικρές Κηλίδες
* Μαζέψτε το με άμμο ή άλλο άκαυστο απορροφητικό υλικό και τοποθετήστε το σε δοχεία για να διατεθεί με ασφάλεια αργότερα.
Μεγάλες Κηλίδες
* Δημιουργήστε ανάχωμα μπροστά από την κηλίδα του υγρού για να αποτεθεί μα ασφάλεια αργότερα.
* Καλύψτε τις κηλίδες σκόνης με πλαστικό φύλλο ή λινάτσα για να ελαχιστοποιήσετε στο διασκορπισμό.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν.