Οδηγία 172 / Γάλλιο και Υδράργυρος

 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΥΓΕΙΑ
* Εισπνοή των ατμών ή επαφή με την ουσία θα έχει αποτέλεσμα την μόλυνση και πιθανόν βλαβερές συνέπειες για την υγεία.
* Η πυρκαγιά παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια.
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ
* Άκαυστα, η ουσία η ίδια δεν καίγεται αλλά μπορεί να αντιδράσει όταν θερμανθεί και να παράγει διαβρωτικές και/ή τοξικές αναθυμιάσεις.
* Η διαρροή του νερού κατάσβεσης μπορεί να ρυπάνει κανάλια νερού
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Τηλεφωνήστε  αρχικά στον αριθμό για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα  του υλικού. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στο συνοδευτικό έγγραφο ζητήστε πληροφορίες από το ΣΕΚΥΠΣ (199).
* Απομονώστε στην περιοχή της διαρροής αμέσως σε ακτίνα 50 μέτρα.
* Σταθείτε από την πλευρά που πνέει ο άνεμος.
* Απαγορεύσατε στο αναρμόδιο προσωπικό να πλησιάσει.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
* Χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
Η βασική πυροσβεστική προστατευτική στολή παρέχει περιορισμένη προστασία.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μεγάλη Κηλίδα
* Εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση της περιοχής προς την διεύθυνση που πνέει ο άνεμος για τουλάχιστον 100 μέτρα.

Πυρκαγιά
* Όταν μεγάλη δοχείο εμπλέκεται σε πυρκαγιά, εξετάστε την κατ' αρχήν εκκένωση σε ακτίνα 500 μέτρων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρκαγιά
* Χρησιμοποιήστε κατασβεστικό υλικό κατάλληλο για τον τύπο της πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο.
* Μην κατευθύνετε το νερό στο θερμό μέταλλο.

ΚΗΛΙΔΑ ή ΔΙΑΡΡΟΗ
* Μην αγγίζετε και μην περπατάτε πάνω στο υλικό που έχει χυθεί.

* Μην αγγίζετε τα δοχεία και τις κηλίδες αν δεν φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
* Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
* Εμποδίστε την είσοδο σε κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή περίκλειστες περιοχές.
* Μην χρησιμοποιήσετε εργαλεία ή εξοπλισμό κατασκευασμένα από σίδηρο ή αλουμίνιο.
* Καλύψτε το με ΞΗΡΟ χώμα, ΞΗΡΗ άμμο, ή άλλο άκαυστο υλικό και από πάνω τοποθετήστε ένα πλαστικό κάλυμμα για να ελαχιστοποιήσει τον διασκορπισμό ή την επαφή με την βροχή.
* Για υδράργυρο, χρησιμοποιήστε την ειδική συλλογή εργαλείων για κηλίδες υδραργύρου.
* Στις περιοχές που έχει χυθεί υδράργυρος μπορεί στην συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για έκπλυση θειούχο ασβέστιο ή θειικό νάτριο ώστε να εξουδετερώσει κάθε υπόλειμμα υδραργύρου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
* Μεταφέρετε τους πάσχοντες σε χώρο με καθαρό αέρα.
* Τηλεφωνήστε στον αριθμό 166 ή ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
* Προσφέρετε τεχνητή αναπνοή εάν το θύμα δεν αναπνέει.
* Παρέχετε οξυγόνο εάν η αναπνοή είναι δύσκολη.
* Αφαιρέστε και απομονώστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα.
* Σε περίπτωση επαφής με την ουσία, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
* Φροντίστε ώστε να παραμείνει ο πάσχων σε θερμό και ήρεμο περιβάλλον.
* Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εμπλέκεται στο συμβάν και παίρνουν προφυλάξεις για να προστατευτούν. .