ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Οδηγίες (G.P)

Ανάμικτο Φορτίο, Άγνωστο Εμπόρευμα [ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΑΥΤΟ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΑΥΤΗ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]

111

ΣΤΕΡΕΑ

 

'Εφλεκτα Στερεά-Τοξικά

113

Εύφλεκτα Στερεα

133

Εύφλεκτα Στερεά - Τοξικά και/ή Διαβρωτικά

134

Μέταλλα (Σκόνες, Ρινίσματα, Κομματάκια)

170

ΥΓΡΑ

 

Εύφλεκτα Υγρά (Πολικά/Αναμείξιμα με νερό)

127

Εύφλεκτα Υγρά (Μη Πολικά/Μη αναμείξιμα με Νερό)

128

Εύφλεκτα Υγρά (Πολικά/Αναμείξιμα με νερό/Επιβλαβή)

129

Εύφλεκτα Υγρά (Μη Πολικά/Μη αναμίξιμα με το Νερό/Επιβλαβή)

130

Εύφλεκτα Υγρά - Τοξικά

131

Εύφλεκτα Υγρά - Διαβρωτικά

132

Οξειδωτικά - Τοξικά (Υγρά)

142

Φθόριο (Κατεψυγμένο Υγρό)

167

Μονοξείδιο του Άνθρακος (Κατεψυγμένο Υγρό)

168

Αλουμίνιο (Τηγμένο)

169

Γάλλιο και Υδράργυρος

172

ΑΕΡΙΑ

 

Αέρια - Εύφλεκτα (Συμπεριλαμβανομένων των Ψυκτικών Υγρών)

115

Αέρια - Τοξικά - Εύφλεκτα (Εξαιρετικά Υψηλός Κίνδυνος)

117

Αέρια - Εύφλεκτα (Ασταθή)

116

Αέρια - Εύφλεκτα - Διαβρωτικά

118

Αέρια - Τοξικά - Εύφλεκτα

119

Αέρια-Αδρανή-Ευγενή

121

Αέρια - Αδρανή (Συμπεριλαμβανομένων των Ψυκτικών Υγρών)

120

Αέρια - Οξειδωτικά (Συμπεριλαμβανομένων των Ψυκτικών Υγρών)

122

Αέρια - Τοξικά και/ή Διαβρωτικά

123

Αέρια - Τοξικά και/ή Διαβρωτικά - Οξειδωτικά

124

Αέρια - Διαβρωτικά

125

Αέρια - Υπό Πίεση ή Υγροποιημένα (Συμπεριλαμβανομένων των Ψυκτικών Αερίων)

126

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

Ουσίες - Αυταναφλεγόμενες - Τοξικές (Αντιδρούν με τον Αέρα)

135

Ουσίες - Αυταναφλεγόμενες - Τοξικές (Αντιδρούν με τον Αέρα)

136

Ουσίες - Αντιδρούν με το Νερό - Διαβρωτικές

137

Ουσίες - Αντιδρούν με το Νερό (Ελευθερώνουν Εύφλεκτα Αέρια)

138

Ουσίες - Αντιδρούν με το Νερό (Ελευθερώνουν Εύφλεκτα και Τοξικά Αέρια)

139

Οξειδωτικά

140

Οξειδωτικά - Τοξικά

141

Οξειδωτικά (Ασταθή)

143

Οξειδωτικά (Αντιδρούν με το Νερό)

144

Οργανικά Υπεροξείδια (Ευαίσθητα στην Θερμοκρασία και την Μόλυνση)

145

Οργανικά Υπεροξείδια (Ευαίσθητα στην Θερμοκρασία την Μόλυνση και την Τριβή)

146

Μπαταρίες Λιθίου

147

Οργανικά Υπεροξείδια (Ευαίσθητα στην Θερμοκρασία την Μόλυνση και την Τριβή / Ελεγχόμενα από την Θερμοκρασία)

148

Ουσίες (Αυτοδιασπώμενες)

149

Ουσίες (Αυτοδιασπώμενες / Ελεγχόμενες από την Θερμοκρασία)

150

Ουσίες - Τοξικές (Άκαυστες)

151

Ουσίες - Τοξικές (Καύσιμες)

152

Ουσίες - Τοξικές και/ ή Διαβρωτικές (Καύσιμες)

153

Ουσίες - Τοξικές και/ή Διαβρωτικές (Άκαυστες)

154

Ουσίες - Τοξικές και/ ή Διαβρωτικές (Εύφλεκτες / Ευαίσθητες στο Νερό)

155

Ουσίες - Τοξικές και/ ή Διαβρωτικές (Καύσιμες / Ευαίσθητες στο Νερό)

156

Ουσίες - Τοξικές και/ή Διαβρωτικές (Άκαυστες / Ευαίσθητες στο Νερό)

157

Ουσίες (Ερεθιστικές)

159

Αλογονωμένοι Διαλύτες

160

Ουσίες (Μικρού έως Μεσαίου Κινδύνου)

171

Γάλλιο και Υδράργυρος

172

 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Μολυσματικές Ουσίες -  Βιολογικοί παράγοντες

158

 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

Εκρηκτικά-Υποκατηγορίες 1.1,1.2,1.3,1.5ή1.6

112

Εκρηκτικά-Υποκατηγορίες C

114

 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ

Ραδιενεργά Υλικά (Χαμηλού Επιπέδου Ακτινοβολίας)

161

Ραδιενεργά Υλικά (Χαμηλού έως Μέτριου Επιπέδου Ακτινοβολίας)

162

Ραδιενεργά Υλικά (Χαμηλού έως Υψηλού Επιπέδου Ακτινοβολίας)

163

Ραδιενεργά Υλικά (Ειδικοί Τύποι/Χαμηλού έως Υψηλού Επιπέδου Εξωτερικής Ακτινοβολίας)

164

Ραδιενεργά Υλικά (Σχάσιμα/Χαμηλού έως Υψηλού Επιπέδου Ακτινοβολίας)

165

Ραδιενεργά Υλικά - Διαβρωτικά (Εξαφθοριούχο Ουράνιο/Ευαίσθητα στο Νερό)

166