ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "Τύπου Α"

 

 

 ΥΛΙΚΑ

 

UN

NUMBER

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

 

Acetylene

1001

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Acetylene, dissolved

1001

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Ammonia, anhydrous

1005

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ammonia, anhydrous, liquefied

1005

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ammonia solution, with more than 50% Ammonia

1005

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Anhydrous ammonia

1005

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Anhydrous ammonia, liquefied

1005

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Argon

1006

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Argon, compressed

1006

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Boron trifluoride

1008

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Boron trifluoride, compressed

1008

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Butadienes, inhibited

1010

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Butane

1011

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Butane mixture

1011

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Butylene

1012

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Carbon dioxide

1013

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Carbon dioxide, compressed

1013

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Carbon dioxide and Oxygen mixture

1014

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Carbon dioxide and Oxygen mixture, compressed

1014

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Oxygen and Carbon dioxide mixture

1014

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Oxygen and Carbon dioxide mixture, compressed

1014

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Carbon monoxide

1016

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Carbon monoxide, compressed

1016

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chlorine

1017

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chlorodifluoromethane

1018

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Refrigerant gas R-22

1018

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chlorotrifluoromethane

1022

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Refrigerant gas R-13

1022

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Coal gas

1023

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Coal gas, compressed

1023

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Cyanogen

1026

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Cyanogen, liquefied

1026

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Cyanogen gas

1026

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Cyclopropane

1027

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Cyclopropane, liquefied

1027

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dichlorodifluoromethane

1028

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Refrigerant gas R-12

1028

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dichlorofluoromethane

1029

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Refrigerant gas R-21

1029

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

1,1-Difluoroethane

1030

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Difluoroethane

1030

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Refrigerant gas R-152a

1030

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Monoklkordifluoretan (freon 142), Difluoromonocloroethane

1031

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dimethylamine, anhydrous

1032

 20 λεπτά τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethane

1035

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethane, compressed

1035

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethylamine

1036

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethyl chloride

1037

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethylene, refrigerated liquid (cryogenic liquid)

1038

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethyl methyl ether

1039

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methyl ethyl ether

1039

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethylene oxide

1040

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethylene oxide with Nitrogen

1040

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Fertilizer, ammoniating solution, with free Ammonia

1043

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Fluorine

1045

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Fluorine, compressed

1045

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydrogen bromide, anhydrous

1048

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Hydrogen

1049

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Hydrogen, compressed

1049

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Hydrogen chloride, anhydrous

1050

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

AC

1051

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Hydrocyanic acid, aqueous solutions, with more than 20% Hydrogen cyanide

1051

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Hydrocyanic acid, liquefied

1051

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Hydrogen cyanide, anhydrous, stabilized

1051

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Hydrogen cyanide, stabilized

1051

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Hydrogen fluoride, anhydrous

1052

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Hydrogen sulfide

1053

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydrogen sulfide, liquefied

1053

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydrogen sulphide

1053

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydrogen sulphide, liquefied

1053

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Pikrinsyra

1054

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Isobutylene

1055

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methylamine, anhydrous

1061

 20 λεπτά τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methyl bromide

1062

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Methyl chloride

1063

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Refrigerant gas R-40

1063

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methyl mercaptan

1064

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Neon

1065

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Neon, compressed

1065

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Nitrogen

1066

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Nitrogen, compressed

1066

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Dinitrogen tetroxide

1067

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dinitrogen tetroxide, liquefied

1067

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Nitrogen dioxide

1067

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Nitrogen dioxide, liquefied

1067

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Nitrogen peroxide, liquid

1067

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Nitrogen tetroxide, liquid

1067

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Nitrous oxide

1070

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Nitrous oxide, compressed

1070

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Oxygen, refrigerated liquid (cryogenic liquid)

1073

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

CG

1076

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Diphosgene

1076

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

DP

1076

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Phosgene

1076

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Propylene

1077

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dispersant gas, n.o.s.

1078

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Refrigerant gas, n.o.s.

1078

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulfur dioxide

1079

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulfur dioxide, liquefied

1079

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphur dioxide

1079

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphur dioxide, liquefied

1079

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Trimethylamine, anhydrous

1083

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Etylenklorid

1084

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Vinyl bromide, inhibited

1085

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Vinyl chloride

1086

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Vinyl chloride, inhibited

1086

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Vinyl chloride, stabilized

1086

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Vinyl methyl ether

1087

2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Vinyl methyl ether, inhibited

1087

2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Acetal

1088

2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Acetaldehyde

1089

2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί 

Acetone

1090

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Acrolein, inhibited

1092

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Acrylonitrile, inhibited

1093

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Allyl alcohol

1098

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Allyl bromide

1099

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Allyl chloride

1100

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dietlaluminiumklorid

1101

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Amyl acetates

1104

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Amyl alcohols

1105

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Pentanols

1105

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Amylamines

1106

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

n-Amylene

1108

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

1-Pentene

1108

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Amyl mercaptan

1111

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Benzene

1114

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Bensin

1115

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Butanols

1120

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Butyl alcohol

1120

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Sek-Butanol

1121

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Butanol, tertiar

1122

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Butyl acetates

1123

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sek-Butylacetat

1124

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

n-Butylamine

1125

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

1-Bromobutane

1126

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

n-Butyl bromide

1126

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Butyl chloride

1127

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chlorobutanes

1127

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Butyraldehyde

1129

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Carbon bisulfide

1131

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Carbon bisulphide

1131

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Carbon disulfide

1131

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Carbon disulphide

1131

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Chlorobenzene

1134

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethylene chlorohydrin

1135

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Crotonaldehyde, inhibited

1143

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Crotonaldehyde, stabilized

1143

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Cyclohexane

1145

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Cyclopentane

1146

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Decahydronaphthalene

1147

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Diacetone alcohol

1148

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

1,2-Dichloroethylene

1150

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dichloroethylene

1150

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Diethylamine

1154

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Diethyl ether

1155

 20 λεπτά τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethyl ether

1155

 20 λεπτά τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Diisopropylamine

1158

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Diisopropyl ether

1159

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dimetylkarbonat

1161

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dimethyldichlorosilane

1162

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

1,1-Dimethylhydrazine

1163

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dimethylhydrazine, unsymmetrical

1163

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dimethyl sulfide

1164

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dimethyl sulphide

1164

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dioxane

1165

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethanol

1170

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Ethanol, solution

1170

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Ethyl alcohol

1170

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Ethyl alcohol, solution

1170

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Ethylene glycol monoethyl ether

1171

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethylene glycol monoethyl ether acetate

1172

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethyl acetate

1173

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethylbenzene

1175

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethyl chloroacetate

1181

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethyl chloroformate

1182

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethylene dichloride

1184

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethyleneimine, inhibited

1185

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethylene glycol monomethyl ether

1188

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethyl formate

1190

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethylhexaldehydes

1191

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Octyl aldehydes

1191

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethyl lactate

1192

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethyl methyl ketone

1193

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methyl ethyl ketone

1193

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethyl nitrite, solution

1194

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethyltrichlorosilane

1196

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Formaldehyde, solution, flammable

1198

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Formaldehyde, solutions (Formalin)

1198

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Furaldehydes

1199

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Furfural

1199

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Furfuraldehydes

1199

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Diesel fuel

1202

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Fuel oil

1202

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Fuel oil, no. 1,2,4,5,6

1202

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Gas oil

1202

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Heating oil, light

1202

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Gasohol

1203

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Gasoline

1203

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Motor spirit

1203

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Petrol

1203

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Nitroglycerin, solution in alcohol, with not more than 1% Nitroglycerin

1204

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Spirits of Nitroglycerin, not exceeding 1% Nitroglycerin

1204

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Heptanes

1206

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hexanes

1208

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Neohexane

1208

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isobutanol

1212

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isobutyl alcohol

1212

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isobutyl acetate

1213

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Iso-oktan

1215

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

pentan

1217

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isoprene, inhibited

1218

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isopropanol

1219

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isopropyl alcohol

1219

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isopropyl acetate

1220

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Isopropylamine

1221

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Isopropyl nitrate

1222

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Kerosene

1223

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται

Ketones, liquid, n.o.s.

1224

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Mercaptan mixture, aliphatic

1228

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Mercaptan mixture, liquid, flammable, poisonous, n.o.s.

1228

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Mercaptan mixture, liquid, flammable, toxic, n.o.s.

1228

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Mercaptan mixtures, liquid, n.o.s.

1228

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Mercaptans, liquid, flammable, poisonous, n.o.s.

1228

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Mercaptans, liquid, flammable, toxic, n.o.s.

1228

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Mesityl oxide

1229

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methanol

1230

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methyl alcohol

1230

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methyl acetate

1231

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Metylaceton,Methylacetone

1232

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methylal

1234

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methylamine, aqueous solution

1235

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methyl chloroformate

1238

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Metylcyklohexan

1240

4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Methyl formate

1243

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methylhydrazine

1244

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methyl isobutyl ketone

1245

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methyl methacrylate monomer, inhibited

1247

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methyl methacrylate monomer, uninhibited

1247

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methyl propionate

1248

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methyl vinyl ketone

1251

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methyl vinyl ketone, stabilized

1251

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Nafta, Naftha, Petroleum

1255

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Nitromethane

1261

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Isooctane

1262

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Octanes

1262

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Paraldehyde

1264

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Isopentane

1265

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

n-Pentane

1265

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Pentanes

1265

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Petroleum crude oil

1267

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Petroleum distillates, n.o.s.

1268

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Petroleum products, n.o.s.

1268

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Petroleumeter

1271

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

n-Propanol

1274

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

normal Propyl alcohol

1274

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Propyl alcohol, normal

1274

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Propionaldehyde

1275

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

n-Propyl acetate

1276

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Monopropylamine

1277

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Propylamine

1277

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

1-Chloropropane

1278

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Propyl chloride

1278

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

1,2-Dichloropropane

1279

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dichloropropane

1279

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Propylene dichloride

1279

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Propylene oxide

1280

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Propyl formates

1281

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Pyridine

1282

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Rosin oil

1286

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sodium methylate, alcohol mixture

1289

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sodium methylate, solution in alcohol

1289

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethyl silicate

1292

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Tetraethyl silicate

1292

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Toluene

1294

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Trichlorosilane

1295

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Triethylamine

1296

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Trimethylamine, aqueous solution

1297

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Turpentine

1299

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Turpentine substitute

1300

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Vinyl acetate

1301

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Vinyl acetate, inhibited

1301

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Vinyl ethyl ether

1302

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Vinyl ethyl ether, inhibited

1302

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Vinylidene chloride, inhibited

1303

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Xylenes

1307

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Aluminum powder, coated

1309

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Dinitrophenol, wetted with not less than 15% water

1320

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hexamethylenetetramine

1328

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hexamine

1328

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Metaldehyde

1332

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Naphthalene, crude

1334

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Naphthalene, refined

1334

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Phosphorus, amorphous

1338

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus, amorphous, red

1338

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Red phosphorus

1338

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Red phosphorus, amorphous

1338

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus pentasulfide, free from yellow or white Phosphorus

1340

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus pentasulphide, free from yellow or white Phosphorus

1340

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus sesquisulfide, free from yellow and white Phosphorus

1341

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus sesquisulphide, free from yellow and white Phosphorus

1341

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Picric acid, wet, with not less than 10% water

1344

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Trinitrophenol, wetted with not less than 30% water

1344

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sulfur

1350

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sulphur

1350

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Toe puffs, nitrocellulose base

1353

 

Trinitrobenzene, wetted with not less than 30% water

1354

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

TNT, wetted with not less than 30% water

1356

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Trinitrotoluene, wetted with not less than 30% water

1356

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Diethylzinc

1366

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Metal catalyst, wetted

1378

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Phosphorus, white, dry or under water or in solution

1381

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus, yellow, dry or under water or in solution

1381

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

White phosphorus, dry

1381

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

White phosphorus, in solution

1381

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

White phosphorus, under water

1381

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Yellow phosphorus, dry

1381

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Yellow phosphorus, in solution

1381

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Yellow phosphorus, under water

1381

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Potassium sulfide, anhydrous

1382

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium sulfide, with less than 30% water of crystallization

1382

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Potassium sulfide, with less than 30% water of hydration

1382

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium sulphide, anhydrous

1382

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium sulphide, with less than 30% water of crystallization

1382

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium sulphide, with less than 30% water of hydration

1382

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Aluminum powder, pyrophoric

1383

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Pyrophoric alloy, n.o.s.

1383

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Pyrophoric metal, n.o.s.

1383

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium dithionite

1384

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium hydrosulfite

1384

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium hydrosulphite

1384

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium hydrosulphite

1385

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Natriumsulfid

1394

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Aluminum powder, uncoated

1396

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

6Calcium

1401

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Calcium metal, crystalline

1401

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Calcium carbide

1402

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ferrosilicon

1408

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Lithium aluminum hydride

1410

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Lithium hydride

1414

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Lithium

1415

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Magnesium alloys powder

1418

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Magnesium powder

1418

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium, metal alloys

1420

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium, metal liquid alloy

1420

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Alkali metal alloy, liquid, n.o.s.

1421

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium sodium alloys

1422

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium potassium alloys

1422

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium borohydride

1426

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium

1428

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sodium methylate

1431

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sodium methylate, dry

1431

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Zinc ashes

1435

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Zinc dross

1435

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Zinc residue

1435

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Zinc skimmings

1435

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Zinc dust

1436

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Zinc powder

1436

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ammonium perchlorate

1442

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ammonium persulfate

1444

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ammonium persulphate

1444

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Barium chlorate

1445

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Barium chlorate, wet

1445

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Barium nitrate

1446

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Barium peroxide

1449

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Chromic acid, solid

1463

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Chromic acid mixture, dry

1463

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Chromium trioxide, anhydrous

1463

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Lead nitrate

1469

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Magnesium nitrate

1474

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Magnesium perchlorate

1475

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ammonium sulfate nitrate

1477

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ammonium sulphate nitrate

1477

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Nitrate, n.o.s.

1477

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Nitrates, inorganic, n.o.s.

1477

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium chlorate

1485

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium nitrate

1486

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium perchlorate

1489

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium permanganate

1490

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium peroxide

1491

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium persulfate

1492

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium persulphate

1492

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Silver nitrate

1493

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Sodium chlorate

1495

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium chlorite

1496

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium nitrate

1498

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium nitrite

1500

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium perchlorate

1502

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium peroxide

1504

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Strontium nitrate

1507

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Strontium peroxide

1509

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Acetylperoxid

1519

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Bensoylperoxid

1521

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Kumolhydroperoxid

1524

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Lauroylperoxid

1530

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Acetylhydroperoxid

1532

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Diilsopropylperoxiddikarbonat

 

1533

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

1534

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Butylhydroperoxid (tert-)

1537

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Tertperbensoat

1538

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Acetoncyanhydrin, Acetone cyanohydrin,Acetoncyanhydrin,

stabilisiert

1541

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Aldrin, fast

1542

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Allyl isothiocyanate, inhibited

1545

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Allyl isothiocyanate, stabilized

1545

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Aniline

1547

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Antimony compound, inorganic, n.o.s.

1549

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony compound, inorganic, solid, n.o.s.

1549

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony tribromide, solid

1549

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony tribromide, solution

1549

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony trifluoride, solid

1549

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony trifluoride, solution

1549

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic acid, liquid

1553

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic acid, solid

1554

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic bromide

1555

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic compound, liquid, n.o.s.

1556

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic compound, liquid, n.o.s., inorganic

1556

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

MD

1556

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Methyldichloroarsine

1556

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

PD

1556

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Phenyldichloroarsine

1556

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic compound, solid, n.o.s.

1557

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic compound, solid, n.o.s., inorganic

1557

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic iodide, solid

1557

8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Arsenic sulfide

1557

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic sulphide

1557

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic trisulfide

1557

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Arsenic trisulphide

1557

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Barium compound, n.o.s.

1564

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Beryllium chloride

1566

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Beryllium compound, n.o.s.

1566

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Beryllium fluoride

1566

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Beryllium powder

1567

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Brucine

1570

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Calcium cyanide

1575

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Kloraniliner

1576

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chlorodinitrobenzenes

1577

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dinitrochlorobenzene

1577

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chloronitrobenzenes

1578

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chloronitrobenzenes, liquid

1578

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chloronitrobenzenes, solid

1578

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitrochlorobenzenes, liquid

1578

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitrochlorobenzenes, solid

1578

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chloropicrin

1580

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Copper cyanide

1587

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

CK

1589

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Cyanogen chloride, inhibited

1589

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dichloroanilines

1590

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dichloroanilines, liquid

1590

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dichloroanilines, solid

1590

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

o-Dichlorobenzene

1591

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Diklorbensen

1592

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dichloromethane

1593

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methylene chloride

1593

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Diethyl sulfate

1594

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Diethyl sulphate

1594

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dimethyl sulfate

1595

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dimethyl sulphate

1595

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dinitroanilines

1596

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dinitrobenzenes

1597

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dinitrophenol, solution

1599

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dinitrotoluenes, molten

1600

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethylenediamine

1604

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethylene dibromide

1605

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Halogenated irritating liquid, n.o.s.

1610

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydrocyanic acid, aqueous solution, with less than 5% Hydrogen cyanide

1613

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrocyanic acid, aqueous solution, with not more than 20% Hydrogen cyanide

1613

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrogen cyanide, aqueous solution, with not more than 20% Hydrogen cyanide

1613

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Acetonitrile

1648

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methyl cyanide

1648

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Motor fuel anti-knock compound

1649

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Motor fuel anti-knock mixture

1649

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Tetraethyl lead, liquid

1649

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

beta-Naphthylamine

1650

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Naphthylamine (beta)

1650

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Nicotine

1654

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nicotine compound, solid, n.o.s.

1655

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nicotine preparation, solid, n.o.s.

1655

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitroanilines

1661

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitrobenzene

1662

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitrophenols

1663

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitrotoluenes

1664

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitrotoluenes, liquid

1664

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitrotoluenes, solid

1664

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitroxylenes

1665

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitroxylol

1665

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Parathion

1668

2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί 

Phenol, solid

1671

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Phenylcarbylamine chloride

1672

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Potassium cyanide

1680

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Sodium azide

1687

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sodium cyanide

1689

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Sodium fluoride

1690

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Sodium fluoride, solid

1690

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Sodium fluoride, solution

1690

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Strychnine

1692

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Strychnine salts

1692

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Bromobenzyl cyanides

1694

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

CA

1694

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chloroacetophenone

1697

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chloroacetophenone, liquid

1697

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chloroacetophenone, solid

1697

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

CN

1697

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Xylyl bromide

1701

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Thallium compound, n.o.s.

1707

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Thallium sulfate, solid

1707

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Thallium sulphate, solid

1707

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Toluidines

1708

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Toluidines, liquid

1708

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Toluidines, solid

1708

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

2,4-Toluenediamine

1709

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Toluenediamine

1709

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

2,4-Toluylenediamine

1709

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Trichloroethylene

1710

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Xylidines

1711

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Acetic anhydride

1715

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Acetyl bromide

1716

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Acetyl chloride

1717

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Allyl chlorocarbonate

1722

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Allyl chloroformate

1722

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Aluminum chloride, anhydrous

1726

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ammonium bifluoride, solid

1727

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ammonium hydrogendifluoride, solid

1727

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ammonium hydrogen fluoride, solid

1727

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony pentachloride, liquid

1730

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony pentafluoride

1732

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony trichloride

1733

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony trichloride, liquid

1733

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony trichloride, solid

1733

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Antimony trichloride, solution

1733

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Benzoyl chloride

1736

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Benzyl chloride

1738

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Bifluorides, n.o.s.

1740

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrogendifluorides, n.o.s.

1740

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Boron trifluoride acetic acid complex

1742

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Boron trifluoride propionic acid complex

1743

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Bromine

1744

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Bromine, solution

1744

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Bromine pentafluoride

1745

 20 λεπτά τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Bromine trifluoride

1746

 20 λεπτά τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Calcium hypochlorite, dry

1748

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Calcium hypochlorite mixture, dry, with more than 39% available Chlorine (8.8% available Oxygen)

1748

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Chloroacetic acid, liquid

1750

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chloroacetic acid, solution

1750

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chloroacetic acid, solid

1751

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chloroacetyl chloride

1752

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chlorosulfonic acid

1754

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chlorosulfonic acid and Sulfur trioxide mixture

1754

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chlorosulphonic acid

1754

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chlorosulphonic acid and Sulphur trioxide mixture

1754

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sulfur trioxide and Chlorosulfonic acid mixture

1754

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sulphur trioxide and Chlorosulphonic acid mixture

1754

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chromic fluoride, solid

1756

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Chromic fluoride, solution

1757

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Chromium oxychloride

1758

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dichloroacetic acid

1764

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ferric chloride

1773

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ferric chloride, anhydrous

1773

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Fluoboric acid

1775

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Fluoroboric acid

1775

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Fluorosilicic acid

1778

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Fluosilicic acid

1778

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrofluorosilicic acid

1778

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrofluosilicic acid

1778

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Formic acid

1779

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hexamethylenediamine, solution

1783

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydriodic acid

1787

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydriodic acid, solution

1787

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrobromic acid

1788

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrobromic acid, solution

1788

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Compound, cleaning liquid (containing Hydrochloric (muriatic) acid)

1789

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrochloric acid

1789

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrochloric acid, mixture

1789

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrochloric acid, solution

1789

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Muriatic acid

1789

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Compound, cleaning liquid (containing Hydrofluoric acid)

1790

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Etching acid, liquid, n.o.s.

1790

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrofluoric acid

1790

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrofluoric acid, solution

1790

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hypochlorite solution

1791

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hypochlorite solution, with more than 5% available Chlorine

1791

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Lead sulfate, with more than 3% free acid

1794

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Lead sulphate, with more than 3% free acid

1794

8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται  

Nitrating acid mixture

1796

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Perchloric acid, with not more than 50% acid

1802

4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Phosphoric acid

1805

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus pentachloride

1806

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphoric anhydride

1807

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus pentoxide

1807

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus tribromide

1808

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus trichloride

1809

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Phosphorus oxychloride

1810

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Potassium bifluoride

1811

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium hydrogendifluoride

1811

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium hydrogen fluoride, solution

1811

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Battery

1813

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Caustic potash, dry, solid

1813

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium hydroxide, dry, solid

1813

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium hydroxide, flake

1813

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium hydroxide, solid

1813

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Caustic potash, liquid

1814

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Caustic potash, solution

1814

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Potassium hydroxide, solution

1814

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Pyrosulfuryl chloride

1817

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Pyrosulphuryl chloride

1817

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Silicon tetrachloride

1818

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Caustic soda, bead

1823

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Caustic soda, flake

1823

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Caustic soda, granular

1823

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Caustic soda, solid

1823

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium hydroxide, dry

1823

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium hydroxide, bead

1823

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium hydroxide, flake

1823

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium hydroxide, granular

1823

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium hydroxide, solid

1823

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Caustic soda, solution

1824

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sodium hydroxide, solution

1824

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Tin tetrachloride

1827

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sulfur chlorides

1828

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphur chlorides

1828

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulfur trioxide

1829

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulfur trioxide, inhibited

1829

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulfur trioxide, stabilized

1829

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulfur trioxide, uninhibited

1829

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphur trioxide

1829

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphur trioxide, inhibited

1829

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphur trioxide, stabilized

1829

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphur trioxide, uninhibited

1829

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulfuric acid

1830

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulfuric acid, with more than 51% acid

1830

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphuric acid

1830

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphuric acid, with more than 51% acid

1830

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Oleum

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Oleum, with less than 30% free Sulfur trioxide

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Oleum, with less than 30% free Sulphur trioxide

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Oleum, with not less than 30% free Sulfur trioxide

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Oleum, with not less than 30% free Sulphur trioxide

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sulfuric acid, fuming

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sulfuric acid, fuming, with less than 30% free Sulfur trioxide

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sulfuric acid, fuming, with not less than 30% free Sulfur trioxide

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sulphuric acid, fuming

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sulphuric acid, fuming, with less than 30% free Sulphur trioxide

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sulphuric acid, fuming, with not less than 30% free Sulphur trioxide

1831

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sulfuric acid, spent

1832

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphuric acid, spent

1832

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulfurous acid

1833

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulphurous acid

1833

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sulfuryl chloride

1834

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Sulphuryl chloride

1834

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Thionyl chloride

1836

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Thiophosphoryl chloride

1837

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Titanium tetrachloride

1838

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Trichloroacetic acid

1839

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Zinc chloride, solution

1840

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Attiksyra (>80%)

Acetic acid, glacial and over 90% by weight

1842

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Carbon tetrachloride

1846

4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Potassium sulfide, hydrated, with not less than 30% water of crystallization

1847

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium sulfide, hydrated, with not less than 30% water of hydration

1847

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium sulphide, hydrated, with not less than 30% water of crystallization

1847

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Potassium sulphide, hydrated, with not less than 30% water of hydration

1847

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Propionic acid

1848

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Sodium sulfide, hydrated, with not less than 30% water

1849

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium sulphide, hydrated, with not less than 30% water

1849

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Vinyl fluoride, inhibited

1860

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

n-Propyl nitrate

1865

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Decaborane

1868

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Magnesium

1869

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Magnesium, in pellets, turnings or ribbons

1869

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Magnesium alloys, with more than 50% Magnesium, in pellets, turnings or ribbons

1869

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Magnesium scrap

1869

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Perchloric acid, with more than 50% but not more than 72% acid

1873

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Benzidine

1885

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chloroform

1888

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Cyanogen bromide

1889

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethyl bromide

1891

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Perchloroethylene

1897

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Tetrachloroethylene

1897

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chlorite solution

1908

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Chlorite solution, with more than 5% available Chlorine

1908

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Sodium chlorite, solution, with more than 5% available Chlorine

1908

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Calcium oxide

1910

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Diborane

1911

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Diborane, compressed

1911

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Diborane mixtures

1911

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Cyclohexanone

1915

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

2,2'-Dichlorodiethyl ether

1916

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dichloroethyl ether

1916

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ethyl acrylate, inhibited

1917

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Cumene

1918

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isopropylbenzene

1918

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methyl acrylate, inhibited

1919

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Cyanide solution, n.o.s.

1935

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ammonium nitrate, with not more than 0.2% combustible substances

1942

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Ammonium nitrate, with organic coating

1942

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Argon, refrigerated liquid (cryogenic liquid)

1951

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane

1958

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dichlorotetrafluoroethane

1958

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Refrigerant gas R-114

1958

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

1,1-Difluoroethylene

1959

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Refrigerant gas R-1132a

1959

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethane, refrigerated liquid

1961

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethane-Propane mixture, refrigerated liquid

1961

4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου 

Propane-Ethane mixture, refrigerated liquid

1961

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethylene

1962

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Ethylene, compressed

1962

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrocarbon gas, liquefied, n.o.s.

1965

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrocarbon gas mixture, liquefied, n.o.s.

1965

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isobutane

1969

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isobutane mixture

1969

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methane

1971

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methane, compressed

1971

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Natural gas, compressed

1971

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Liquefied natural gas (cryogenic liquid)

1972

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

LNG (cryogenic liquid)

1972

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methane, refrigerated liquid (cryogenic liquid)

1972

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Natural gas, refrigerated liquid (cryogenic liquid)

1972

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Bromochlorodifluoromethane

1974

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chlorodifluorobromomethane

1974

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Refrigerant gas R-12B1

1974

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Nitrogen, refrigerated liquid (cryogenic liquid)

1977

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Propane

1978

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Propane mixture

1978

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

1-Chloro-2,2,2-trifluoroethane

1983

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Chlorotrifluoroethane

1983

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Refrigerant gas R-133a

1983

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Refrigerant gas R-23

1984

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Trifluoromethane

1984

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Benzaldehyde

1990

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chloroprene, inhibited

1991

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Asphalt

1999

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Asphalt, cutback

1999

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Tars, liquid

1999

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Metal alkyls, n.o.s.

2003

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Metal alkyls, water-reactive, n.o.s.

2003

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Metal aryls, n.o.s

2003

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Metal aryls, water-reactive, n.o.s.

2003

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydrogen peroxide, aqueous solution, with not less than 20% but not more than 60% Hydrogen peroxide (stabilized as necessary)

2014

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrogen peroxide, aqueous solution, stabilized, with more than 60% Hydrogen peroxide

2015

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Hydrogen peroxide, stabilized

2015

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Chlorophenols, solid

2020

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Trichlorophenol

2020

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Chlorophenols, liquid

2021

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

1-Chloro-2,3-epoxypropane

2023

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Epichlorohydrin

2023

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydrazine, aqueous solutions, with more than 64% Hydrazine

2029

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydrazine, aqueous solution, with not less than 37% but not more than 64% Hydrazine

2030

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydrazine, aqueous solutions, with not more than 64% Hydrazine

2030

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Hydrazine hydrate

2030

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Nitric acid, other than red fuming

2031

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Nitric acid, fuming

2032

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Nitric acid, red fuming

2032

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dinitrotoluenes

2038

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dinitrotoluenes, liquid

2038

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Dinitrotoluenes, solid

2038

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Argon

2039

 8 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό της στολής δεν προσβάλλεται 

Naturgas, flytable

2043

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Isobutyraldehyde

2045

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dichloropropenes

2047

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Diethylbenzene

2049

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

2-Dimethylaminoethanol

2051

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Dimethylethanolamine

2051

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Methylamyl alcohol

2053

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Methyl isobutyl carbinol

2053

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

M.I.B.C.

2053

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Morpholine

2054

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Morpholine, aqueous mixture

2054

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Styrene monomer, inhibited

2055

 1 ώρα τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Tetrahydrofuran

2056

 20 λεπτά τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Ammonia, solution, with more than 35% but not more than 50% Ammonia

2073

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Cresols

2076

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Toluene diisocyanate

2078

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Diethylenetriamine

2079

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Bensoylperoxid

2085

 2 ώρες τουλάχιστον / Το Υλικό μπορεί να καταστραφεί

Tert, Butylxydroperoxid

2092

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Tert, Butylxydroperoxid

2093

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

Tert, Butylxydroperoxid

2094

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου

2,2 – Dimetylbencylhydroperoxid

(Kumenhydroperoxid)

2116

 4 ώρες τουλάχιστον / Το υλικό προσβάλλεται μέχρι ενός σημείου