Οδηγίες χρήσης εφαρμογής ...

CHAZMA GS 2008

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

* Η παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιεί ως κύρια πηγή το Αμερικάνικο εγχειρίδιο Erg2008. Στην κεντρική λίστα της περιλαμβάνονται όλες οι χημικές ουσίες με την ονομασία τους στα Αγγλικά και στα Ελληνικά καθώς και ο μοναδικός Αριθμός Ηνωμένων Εθνών (U.N) της κάθε ουσίας.

 

* Κάθε ουσία ή ομοειδή ομάδα ουσιών ταυτίζεται με  έναν Αριθμό  Ηνωμένων Εθνών (U.N). Ξέροντας λοιπόν τον αριθμό (UN), ξέρουμε και σε πια ουσία αναφερόμαστε. Οι ουσίες ομαδοποιούνται, ανάλογα με τις ιδιότητές τους και  κατατάσσονται σε 62 Guides (Οδηγίες) , από 111 - 172.

 

* Οι Αριθμοί Ηνωμένων Εθνών (UN) είναι τετραψήφιοι, διεθνείς, μοναδικοί για κάθε Χημική Ουσία ή Ομοειδή ομάδα ουσιών, και αναγράφονται πάντα υποχρεωτικά είτε στα έγγραφα μεταφορών, είτε στις σημάνσεις των συσκευασιών, είτε στις  στις ειδικές ταμπέλες των μεταφορικών μέσων.

 

ΠΑΝΩ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΑΤΩ : UN_NUMBER  ΥΛΙΚΟΥ

 

* Δίνοντάς μας λοιπόν ένα Υλικό κατ' αρχήν θα πρέπει να ανατρέξουμε στον Πινάκα Υλικών της Κεντρικής Σελίδας και να αναζητήσουμε το Υλικό με βάση το UN ή την Ονομασία του, σύμφωνα με την διαδικασία που παραθέτεται στον παρακάτω πίνακα. Αφού εντοπίσουμε το υλικό, βλέπουμε σε ποια Οδηγία αντιστοιχεί , την επιλέγουμε και αν επιθυμούμε την εκτυπώνουμε.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ  ΥΛΙΚΩΝ &  ΟΔΗΓΙΩΝ

 

Α)     ΕΥΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

 

    ΕΥΡΕΣΗ MΕ ΒΑΣΗ ΤΟ U.N

 

        - Πληκτρολογήστε στο κενό πεδίο    το U.N Υλικού που αναζητάμε (Π.Χ 1005 , που αντιστοιχεί στην Αμμωνία)

 

       - Στην συνέχεια πατήστε     

 

   ΕΥΡΕΣΗ MΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

        - Πληκτρολογήστε στο κενό πεδίο    την Ελληνική Ονομασία του που αναζητάμε (Π.Χ ΑΜΜΩΝΙΑ) ή και την Αγγλική Ονομασία (Π.Χ Ammonia).

 

        -  Στην συνέχεια πατήστε     

           Πληκτρολογήστε Alt-S  και κάθε φορά η οθόνη θα σταματά όπου βρίσκει την λέξη "ΑΜΜΩΝΙΑ" (Προσοχή για Alt-S πληκτρολόγιο στα Αγγλικά)

 

   ΕΥΡΕΣΗ MΕ ΒΑΣΗ ΤΟ U.N ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ

       - Κατεβαστέ την Δεξιά μπάρα του Internet Explorer έως ότου συναντήσετε το  UN NUMBER & το ΥΛΙΚΟ που αναζητάτε.

 

 

Β) Αφού εντοπίσετε το υλικό που αναζητάτε, δείτε σε ποια Οδηγία (Guide Page)  αντιστοιχεί (Π.Χ Στην αμμωνία αντιστοιχεί η Οδηγία125).

 

 

 

 

Γ) Στην συνέχεια:    - Είτε κάνουμε αριστερό κλικ πάνω στον αριθμό της οδηγίας

                               - Είτε επιλέγουμε την Οδηγία  στον πίνακα (Οδηγίες - Guide Pages) που βρίσκεται αριστερά μας.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για διευκόλυνση του χρήστη, τα υλικά της κεντρικής λίστας που διαθέτουν ίδιο U. N ομαδοποιούνται με το ενιαίο χρώμα φόντου (Κίτρινο ή πράσινο).

- Κατά την αυτόματη αναζήτηση της ονομασίας της ουσίας, η αυτόματη αναζήτηση σταματά στo πρώτο κατά σειρά UN που περιέχει με την ουσία που αναζητούμε. Αν θέλετε να εντοπίσετε σε ποία άλλα U.N περιέχεται η ουσία αυτή, πληκτρολογήστε Alt-S (Προσοχή πληκτρολόγιο στα Αγγλικά) .

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Το γράμμα P που ακολουθεί τον αριθμό οδηγιών , σημαίνει ότι τα υλικά αυτά παρουσιάζουν κίνδυνο πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες.

- Όταν σε ένα Επικίνδυνο Υλικό, στην Κεντρική λίστα υλικών, συναντάτε την ένδειξη  , θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον τον Πίνακα των Αποστάσεων Αποκλεισμού της Περιοχής.

 - Όταν σε ένα Επικίνδυνο Υλικό, στην Κεντρική λίστα υλικών, συναντάτε την ένδειξη  , θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον Πίνακα Ουσιών που Αντιδρούν με το Νερό και παράγουν μεγάλες ποσότητες για την εισπνοή Τοξικά Αέρια.

 

Στις οδηγίες αναφέρονται οι εξείς πληροφορίες:

  - Πιθανοί Κινδύνοι του υλικού (κίνδυνοι πυρκαγιάς ή έκρηξης, κίνδυνοι για την υγεία κλπ.)

  - Οδηγίες Δημόσιας Ασφάλειας (Προστατευτική ενδυμασία, εκκένωση περιοχής κλπ.)

  - Ενέργειες σε συμβάν έκτακτης ανάγκης (περιπτώσεις πυρκαγιάς, διαρροής, πρώτες βοήθειες κλπ).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά που αναγράφονται  οι ενέργειες στις Οδηγίες,  είναι σύμφωνα με το βαθμό σοβαρότητάς τους. Σημειώνουμε επιπρόσθετα με Κόκκινο και Μπλε χρώμα ενέργειες και πληροφορίες που θεωρούμε εμείς ως σημαντικές. Σημειώνουμε με πράσινο χρώμα δικές μας προσθήκες.

 

 

 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ "ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ" ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ "ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ " ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

ΕΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΣΕ ΠΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΑΥΤΟ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 111 ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο