ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

CHAZMA GS 2008

 

 

ΟΜΑΔΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ & ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Α

Ουσίες όπου αναμένεται να εκραγούν πολύ σύντομα μαζικά, αφότου φθάνει η πυρκαγιά σ αυτές.

Β

Αντικείμενα όπου αναμένεται να εκραγούν πολύ σύντομα μαζικά αφότου φθάνει η πυρκαγιά σ αυτές.

C

Ουσίες ή αντικείμενα που μπορεί να αναφλεγούν άμεσα και να καούν βίαια, χωρίς απαραίτητα να εκραγούν.

D

Ουσίες ή αντικείμενα που μπορεί εκραγούν μαζικά με έκρηξη (και/ή κίνδυνος από θραύσματα) όταν εκτίθενται στην φωτιά.

Ε & F

Αντικείμενα που μπορεί να εκραγούν μαζικά σε μια πυρκαγιά.

G

Ουσίες ή αντικείμενα που μπορεί να εκραγούν μαζικά, εκλύοντας καπνό ή τοξικά αέρια.

H

Αντικείμενα που με την έκθεση τους στην φωτιά μπορεί να εκτινάξουν επικίνδυνα θραύσματα και πυκνό άσπρο καπνό.

J

Αντικείμενα που μπορεί να εκραγούν μαζικά.

Κ

Αντικείμενα που με την έκθεση τους στην φωτιά μπορεί να εκτινάξουν επικίνδυνα θραύσματα και τοξικά Αέρια.

L

Ουσίες και αντικείμενα που παρουσιάζουν ειδικό κίνδυνο και μπορεί να ενεργοποιηθούν από την έκθεση τους στον αέρα ή στο νερό.

N

Αντικείμενα που περιέχουν εξαιρετικά αδρανείς στην έκρηξη ουσίες και παρουσιάζουν αμελητέα πιθανότητα ανάφλεξης ή διασποράς.

S

Συσκευασμένες ουσίες ή τεμάχια συσκευασμένα, τα οποία αν ενεργοποιηθούν εξ αιτίας συμβάντος, επιφέρουν αποτελέσματα που συνήθως περιορίζονται σε κοντινή ζώνη γύρω από το συμβάν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γράμματα  προσδιορίζουν τις εκρηκτικές ύλες οι οποίες θεωρούνται συμβατές . Τα υλικά της Κατηγορίας 1 θεωρούνται "συμβατά" εάν μπορούν να μεταφερθούν μαζί, χωρίς να αυξάνουν σημαντικά είτε την πιθανότητα ενός συμβάντος,  είτε για μια δεδομένη ποσότητα, την επίδραση του μεγέθους σε τέτοιου είδους συμβάντα.