ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ 2008

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

C

H

A

Z

M

A

 

G

S

 

2

0

0

8

 

 

 

 

Crisis

HAZardous

MAterials

 

Greek

System

 

2008

 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Υποπυραγός Κωνσταντίνος Δ. Ζαγγογιάννης

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Αντιπύραρχος Χρήστος E. Σταματόπουλος

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πυραγός Μπάλσης Νικόλαος του Γεωργίου

Πυραγός Γεωργακλής Λάμπρος του Κλεομένη

Πυραγός Χάλαρης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

 

 

 

Π

Υ

Ρ

Ο

Σ

Β

Ε

Σ

Τ

Ι

Κ

Ο

 

Σ

Ω

Μ

Α

 

Ε

Λ

Λ

Α

Δ

Ο

Σ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ H

[ 2 GHz , 256 MB RAM ]

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

 [1024 Χ 768/1280 Χ 800/1440 Χ 900]

ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ :  Erg 2008

http://hazmat.dot.gov

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

 Email:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Firefox 45.0.1 / Internet Explorer 6.0/7.Ο

Adobe Reade {Κάντε εγκατάσταση}

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η παρούσα εφαρμογή ολοκληρώθηκε στη τελική της μορφή  υπό την επιστημονική επιμέλεια  της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υπ' αριθμ. 7294 Φ. 702 / 15-11-2007 απόφαση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία στην συνέχεια την ενέκρινε και την πιστοποίησε. Η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελείται από τους:

       - Αντιπύραρχο Σταματόπουλο Χρήστο του Ευσταθίου, ως επικεφαλής

       - Πυραγό  Μπάλση Νικόλαο του Γεωργίου, Χημικό Μηχανικό, ως μέλος

       - Πυραγό Γεωργακλή Λάμπρο του Κλεομένη, Χημικό Μηχανικό, ως μέλος

       - Πυραγό Χάλαρη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Δρ. Χημικό, ως μέλος

       - Υποπυραγό Ζαγγογιάννη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, ως μέλος

Βασική πηγή της εργασίας αποτελεί το  Αμερικάνικο εγχειρίδιο Erg2008. Ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες ζητήσαμε και λάβαμε την έγκριση από τους δημιουργούς του Erg2008 να χρησιμοποιήσουμε το υλικό του ως βασική πηγή  στην παρούσα εφαρμογή.

Η μετάφραση έγινε σύμφωνα με την καθιερωμένη Ελληνική Πυροσβεστική Ορολογία. Οι αλλαγές οι οποίες έγιναν αναφέρονται μόνο σε Οργανισμούς ή Υπηρεσίες όπως 199, 166 κλπ και όχι σε διαδικασίες ή οδηγίες αντιμετώπισης των συμβάντων.

Σκοπός της εφαρμογής δεν είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των επικίνδυνων υλικών. θα βοηθήσει όμως  τις ομάδες άμεσης επέμβασης στη λήψη των αρχικών αποφάσεων μόλις φθάσουν στον τόπο του συμβάντος με επικίνδυνα υλικά. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντικαθιστά την εκπαίδευση αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, την γνώση ή την ορθή κρίση.

Η εφαρμογή διατίθεται μόνο για  χρήση από το Πυροσβεστικό Σώμα και όχι  προς πώληση. Για οποιαδήποτε δημοσίευση ή  ανατύπωση  των στοιχείων της  απαιτείται η άδεια χρήσης από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και τους δημιουργούς της.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ